Vragenlijst eigenschappen en kwaliteiten autisme

Eigenschappen en kwaliteiten van een persoon met autisme in kaart brengen

Oog voor detail, rechtvaardigheidsgevoel, eerlijkheid en doorzettingsvermogen zijn kwaliteiten. Kinderen met autisme laten deze eigenschappen vaak zien. Ieder mens (met autisme) is uniek maar sommige eigenschappen zien we vaker bij kinderen en jongeren met autisme. 

De vragenlijst

Lisa van Impelen, Vivian Snouckaert, Annelies Spek van het Autisme Expertisecentrum hebben in 2017 een ‘Vragenlijst naar eigenschappen en kwaliteiten’ ontwikkeld. 

Het doel van de vragenlijst

Uit onderzoek is gebleken dat juist het benadrukken van de sterke kanten kan zorgen voor een verhoogd zelfvertrouwen, meer energie, positieve emoties en het verminderen van stress (Bannink, 2016; Wood, Linley, Maltby, Kashdan & Hurling, 2011). Het inzetten van positieve eigenschappen kan bijdragen aan een beter welbevinden (Park, Peterson & Seligman, 2004; Sheldon & King, 2001). Iedereen beschikt over positieve eigenschappen en deze kunnen ontdekt, geleerd, geoefend en versterkt worden (Bannink, 2016). Het doel van deze vragenlijst is het ontdekken en benadrukken van deze eigenschappen om een positieve bijdrage te leveren aan het welbevinden van mensen met ASS.

Sterke kanten ontdekken

Kinderen (met autisme) met zelfvertrouwen, energie, positieve emoties en minder stress zijn gelukkiger en komen beter tot leren. Deze vragenlijst kan een tool zijn om kinderen hun sterke kanten te laten ontdekken. Maar het kan ook helpen om de sterke kanten te gaan zien en te stimuleren. Zelfs zonder direct deze vragenlijst in te vullen, kan het bewustzijn dat sterke kanten benadrukken zo’n impact heeft, ons aanzetten hier veel meer op gericht te zijn!

Bron: https://www.anneliesspek.nl/kwaliteiten-vragenlijst/