<< Samen met onderwijspartners het pad van de leerling bewandelen >>
Agnes van Doesburg, externe dienstverlening

Kennisbank

Levensbrede aanpak bij autisme

Aanbevelingen door de werkgroep Vanuit Autisme Bekeken


Een speciale klasgenoot

Hoe begeleid je de klasgenoten van leerlingen met autisme?


Zo zien wij het onderwijs

Onderzoek naar de schoolbeleving van kinderen


Documentatie over studeren met autisme


Proefschrift over de keuze voor regulier of speciaal onderwijs voor kinderen met een beperking

"Children with emotional and behavioral disorders in special education: placement, progress and family functioning."


Handicap of chronisch ziek?

Brochure Gelijke behandeling wettelijk geregeld


Onderwijs Vanuit Autisme Bekeken

"Vanuit autisme bekeken" staat voor een inclusieve samenleving waarin mensen met autisme de kans krijgen om zich in eigen tempo en volgorde te ontwikkelen


Signaleringslijst autisme

Heeft u een vermoeden van autisme?


Stroomschema zorg op school

In dit stroomschema van Passend Onderwijs is aangegeven welke mogelijkheden er zijn en hoe de inzet van zorg in het onderwijs wordt geregeld en verantwoord.