27 maart: training Numicon voor peuters en kleuters

Numicon is een methode die kinderen spelenderwijs meeneemt van het ordenen naar het leren rekenen. Het materiaal van Numicon maakt getallen concreet omdat kinderen getallen letterlijk kunnen zien en voelen. Kinderen met rekenproblemen krijgen inzicht in hun eigen handelen, het getal symbool wordt gekoppeld aan een patroon. Kinderen zien werkelijk wat ze doen. 

De rekenmethode Numicon leent zich, naast rekenactiviteiten vanaf groep 3, ook voor de ondersteuning van het rekenonderwijs van de jongste kinderen in primaire onderwijs en bij peuters.

Voor deze jonge doelgroep is het op verschillende manieren opdoen van rekenervaringen belangrijk. De betekenisvolle rekenactiviteiten van Numicon ontwikkelen en stimuleren de ontluikende gecijferdheid. Het ‘doen’ en ‘beleven’, zorgt ervoor dat kinderen zich al op jonge leeftijd, onbewust, op rekenwiskundig gebied ontwikkelen.

Doel

Centraal in deze workshop staat de benaderingswijze van Numicon die de bewustwording van ontluikende gecijferdheid stimuleert. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs rekenvaardigheden die ze nodig hebben om rekenbewerkingen toe te passen.

Klik hier voor meer informatie over de trainingen van Numicon. 

Klik hier om je aan te melden.