Belgische collega's op bezoek bij de ED

In november had de Externe Dienstverlening (ED) een groep collega's van het Openbaar OndersteuningsNetwerk West-Vlaanderen op bezoek.

Onze zuiderburen hebben ongeveer dezelfde rol als wij, maar dan gericht op het regulier voortgezet onderwijs. In de ochtend verzorgde Theo Franx, directeur van de ED, een presentatie waarin hij een beeld gaf van de werkzaamheden van de ED. Hij legde uit dat de ED er o.a. is voor de leerkrachten in het regulier onderwijs met leerlingen met een onderwijsuitdaging in hun klas. 

De evolutie van de ED

In de periode dat de ED bestaat, heeft er vanwege de invoering van Passend Onderwijs een omslag plaatsgevonden. Deze omslag kennen ze in België niet. Wij hebben onze dienstverlening aangepast aan de wensen van het onderwijsveld.

Van ‘pamperen’

  • de ED komt op een school, werkt met de leerling, lost de vraag op en vertrekt 

naar adviseren

  • de ED komt op een school, bekijkt de situatie, bepaalt in overleg wat er nodig én mogelijk is, geeft advies en de professionals van school voeren de adviezen uit. De ED evalueert of de vraag is opgelost en sluit het traject desgewenst af. We dragen expertise over aan de scholen waardoor de scholen meer zélf kunnen.

Dit heeft ook een omslag van de extern begeleiders onderwijs gevraagd. Zij nemen de rollen van adviseur, partner, critical friend en netwerker op zich.   

In de ideale situatie zou het mooi zijn als er een omslag in het werkveld zou plaatvinden: Nu wordt de ED vaak ingeroepen als een leerling vastloopt, als een soort van ‘crisisdienst’. De ED kan juist preventief veel betekenen. We kunnen handvatten geven om te voorkomen dat een leerling vastloopt. Zo wordt het een eenvoudigere manier om het onderwijs inclusief te maken dan als de crisis al is geschied.

Leerlingen helpen mee aan het bezoek

De middaglunch werd verzorgd door leerlingen van MBS Eindhoven. Daarna waren we te gast op het Carolus Borromeus College in Helmond. De medewerkers daar vertelden hoe zij in de praktijk de ondersteuning van de ED inzetten. We werden ontvangen door Wilma (ED) en Dilise (zorgcoördinator Carolus Borromeus). Jazz, leerling van de school, deed zijn verhaal. Hij heeft de overstap gemaakt van speciaal onderwijs op Mytylschool Eindhoven naar regulier voortgezet onderwijs. 

Jazz vertelde dat hij tijdens de eerste verkenning vooral heeft gezocht naar wat hij nodig heeft op school: een tweede boekenpakket, maatje om zijn tas uit te pakken, aanpassing op zijn rolstoelblad zodat laptop en boeken er op passen. Ook is er gekeken naar de invulling van de gymlessen. Jazz heeft vaste rustmomenten op een schooldag om zijn energie goed te kunnen verdelen. Er zijn korte lijntjes met de mentor en de zorgcoördinator om snel te kunnen schakelen als er een vraag ligt.

Verder heeft Jazz bij de introductiedagen van de school een presentatie gehouden voor zijn mentorklas over zijn beperking en de daarbij behorende aanpassingen. Tijdens de eerste dagen op school was hij een beetje onzeker en voelde zich bekeken, na een week werd het normaal. Hij werd gezien, maar viel niet op, was geen buitenbeentje. Voortaan zorgen school en Jazz zelf voor een goede balans tussen belasting en belastbaarheid. Onze begeleiding wordt binnenkort succesvol afgerond.

Onze Belgische collega’s hebben een mooi stuk passend onderwijs gezien. We danken Carolus Borromeus College hartelijk voor hun warme ontvangst!

‘Samen maken wij onderwijs passend’ in de praktijk.'