Uit de praktijk

SSOE actief in Gelderland: bij AERES MBO in Velp

MBO AERES in Velp is een school die beroepsgerichte opleidingen verzorgt op het gebied van Styling, Bloembinden en Groene Ruimte / hoveniersopleiding. Alhoewel de opleiding vakinhoudelijk sterk scoort, merkt de school steeds vaker achterstanden in de sociale vaardigheden van studenten.

Die studenten vinden het soms lastig om goed te communiceren met anderen. Dit uit zich o.a. in dat studenten niet goed begrepen worden op stage of werk. Ze vinden het lastig om een gesprek te beginnen of te onderhouden. Daarnaast hebben ze hebben vaak geen idee hoe ze overkomen bij anderen: collega’s, begeleiders of klanten. Ze zien ook dat studenten vaak stress en faalangst ervaren bij toetsen, stage, werk of solliciteren. De stress belemmert hen in hun functioneren.

Verzoek tot communicatie- en faalangsttrainingen

In juni 2021 kreeg Linda Parsons, extern begeleider onderwijs van SSOE, de vraag of ze communicatie- en faalangsttrainingen wilde gaan verzorgen binnen deze school. Er werd via Teams overlegd met Ellen Lammers, zorgcoördinator van de school, én er werden plannen gemaakt voor een trainings- / coachingsaanbod voor schooljaar 2021-2022. Het was toen nog onduidelijk hoe groot de animo onder leerlingen zou worden om zich in te schrijven voor deze vrijwillige trainingen. Men koos er daarom voor om SSOE één dag per week in te plannen.

De aftrap

Linda startte in september. Al snel stroomden de aanmeldingen binnen voor individuele coaching voor zowel communicatie als faalangst. Er bleek een grote behoefte in de leeftijdscategorie van 16-23 jaar. Daarbij speelden veel factoren een rol: de wijze van introductie van het aanbod door de leraren en zorgcoördinator van AERES, het actief benaderen van leerlingen door leraren en ook de mond-op-mond reclame nadat de eerste 'schapen over de dam' waren. Gedurende de trajecten werden er groepjes studenten gevormd zodat de studenten van elkaar konden leren. 

De coaching richtte zich op de volgende vaardigheden:

  • Hoe stel ik me voor?
  • Hoe maak ik contact?
  • Hoe onderhoud ik contact (praatje maken)?
  • Hoe reageer ik op feedback?
  • Wat doe ik als er iets gebeurt wat niet fijn is?
  • Hoe stel ik een vraag?
  • Hoe herken je angsten/klachten bij jezelf?
  • Omgaan met negatieve gedachten en ombuigen in positieve gedachten.
  • Hoe kom ik zelfverzekerder over met mijn houding/stem?
  • Eigen kwaliteiten ontdekken.

Evaluatie en vervolgstappen

De coaching was zeer praktijkgericht. Er werd vaak geoefend door rollenspellen. De coaching ging verder dan het trainen van de studenten. Zo had Linda ook regelmatig contact met de leerkrachten om hen advies te geven effectiever te communiceren met studenten. De stage- en werkbegeleiders van de studenten werden hier ook in meegenomen. Onlangs volgde een heel positieve evaluatie, met daarna de vraag om ook in het komend schooljaar de training voort te zetten. Binnen no-time zijn de beschikbare plaatsen alweer ingevuld. Volgend schooljaar mag Linda weer wekelijks afreizen naar AERES MBO in Velp.