Numicon Brede Basis, Helmond

Kleuters die rekenen? Spelen, handelen, praten over dingen van alle dag. Daarin zitten belangrijke rekenwiskundige ervaringen waar kinderen op zeer jonge leeftijd mee te maken krijgen. De methode Numicon Brede Basis ondersteunt leerkrachten bij het benutten en tonen van rekenwiskunde kansen, zodat jonge kinderen toe kunnen werken naar een goed fundament voor rekenen.

Numicon werkt met een multi-sensorische aanpak voor het aanleren van rekenwiskunde bij kinderen. Het benadrukt de drie belangrijke vaardigheden om te komen tot rekenwiskunde: het rekenkundig communiceren, het onderzoeken van relaties en het generaliseren. Ze leren voorspellen.

Numicon Brede Basis biedt voor leerkrachten een ondersteuning in hun vakinhoudelijke kennis en pedagogiek. Er is volop lesmateriaal en waar nodig professionele ondersteuning. Hierdoor zijn leerkrachten nog beter in staat om de leerlingen, in die belangrijkste eerste fasen van hun rekenwiskundige ontwikkeling, uit te dagen.

Numicon is een op onderzoek gebaseerd programma voor het aanleren en leren van rekenwiskunde. Kinderen leren al jong actief te onderzoeken, waarbij probleemoplossend denken centraal staat. Met behulp van gestructureerde rekenmaterialen leren kinderen met zelfvertrouwen rekenwiskundig redeneren en communiceren. Kinderen voelen zich competent in het probleemoplossend denken.

Doel

Centraal in deze workshop staat de benaderingswijze van Numicon Brede Basis die probleemoplossend denken en gecijferdheid stimuleert. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs rekenvaardigheden die ze nodig hebben om rekenbewerkingen toe te passen.

Inhoud

Klik hier voor meer informatie over de trainingen van Numicon. 

Let op! Deze training wordt voor de laatste keer in deze vorm aangeboden. Vanaf oktober gaan we werken in modules.