Numicon Brede Basis Zwolle

Numicon is een programma dat kinderen spelenderwijs meeneemt van het ordenen naar het leren rekenen. Het structurerend materiaal van Numicon maakt getallen concreet, zodat kinderen getallen letterlijk kunnen zien en voelen. Kinderen krijgen daardoor al jong inzicht in hun eigen handelen, het getalsymbool wordt gekoppeld aan een patroon. Kinderen zien werkelijk wat ze doen. 

Het rekenprogramma Numicon Brede Basis is bedoeld voor de ondersteuning van het rekenonderwijs van de jongste kinderen in primair onderwijs en bij peuters.

Voor deze jonge doelgroep is het op verschillende manieren opdoen van rekenervaringen belangrijk. De betekenisvolle rekenactiviteiten van Numicon Brede Basis ontwikkelen en stimuleren de ontluikende gecijferdheid. Het ‘doen’ en ‘beleven’, zorgt ervoor dat kinderen zich al op jonge leeftijd, onbewust, op rekenwiskundig gebied ontwikkelen.

Doel

Centraal in deze workshop staat de benaderingswijze van Numicon Brede Basis die de bewustwording van ontluikende gecijferdheid stimuleert. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs rekenvaardigheden die ze nodig hebben om rekenbewerkingen toe te passen.

Klik hier voor meer informatie over de trainingen van Numicon. 

Klik hier om je aan te melden.