<< Wij denken in kleine stapjes. >>
Inge de Rooij, externe dienstverlening

Advies schoolloopbaan

Zoeken naar een school die past bij de interesse, capaciteiten en mogelijkheden van de leerling

Voor wie?

Voor zorgleerlingen in het primair onderwijs (PO), speciaal basisonderwijs (SBO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Hoe kunnen wij helpen?

  • Procesbegeleiding: zoeken naar een geschikte school (regulier of speciaal)
  • Capaciteiten- en belastbaarheidsonderzoek
  • Begeleiden overstap PO -> VO
  • Begeleiden overstap VO -> vervolgonderwijs
  • Brug naar werk:
    • Trainingscursus: sociale vaardigheden, arbeidshouding, lichamelijke verzorging en kleding, sterke en zwakke eigenschappen deelnemer
    • Arbeidsinteressetest

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons via 088- 214 01 00 of mail naar: info@externedienstverlening.nl