<< Kijk bij leerlingen met ASS naar hun kwaliteiten en denk vanuit oplossingen >>
Saskia Sliepenbeek, autisme steunpunt

Advisering intern begeleider / zorgcoördinator

Intern begeleider en zorgcoördinator als spil in de leerlingenzorg

Voor wie?

Voor intern begeleiders en zorgcoördinatoren in het primair onderwijs (PO), speciaal basisonderwijs (SBO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Hoe kunnen wij helpen?

  • Informatie/ voorlichting/ workshop beperkingen/ ziektebeeld en de consequenties daarvan voor het onderwijs. Bv. Downsyndroom, Niet aangeboren hersenafwijking
  • Advisering hoe om te gaan met ziekteverzuim: instructie, digitaal onderwijs, faciliteiten, vrijstellingen, herkansingsmogelijkheden e.d.
  • Deelname zorgteam/ ZAT: meedenken vanuit expertise
  • Participatie ouderavond/ thema-avond
  • Teamvoorlichting t.a.v. methodes bijv. schrijven/ fijne motoriek, rekenen/ Numicon

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons via 088- 214 01 00 of mail naar: info@externedienstverlening.nl