<< Wij bieden extra ondersteuning door arrangementen op maat >>
Elly Fuchs, externe dienstverlening

Coaching leerkrachten

Het zijn de leerkrachten die Passend Onderwijs tot een succes maken

Voor wie?

Voor leerkrachten en docenten in het primair onderwijs (PO), speciaal basisonderwijs (SBO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar onderwijs (MBO).

Hoe kunnen wij helpen?

  • Ondersteuning in begeleiding zorgleerling n.a.v. een hulpvraag gericht op beperking
  • Advisering en ondersteuning bij opstellen groepsplan, handelingsplan, individuele leerlijnen
  • Deelname aan en verzorgen van verslag van evaluatiegesprekken
  • Vraagbaak bij acute problemen: telefonisch, e-mail, speerkuur op school

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons via 088- 214 01 00 of mail naar: info@externedienstverlening.nl