<< Het belangrijkste in communicatie is horen wat er niet gezegd wordt >>
Peter Verberne, externe dienstverlening

Handelingsverlegenheid jonge kind

Wij bieden consultatie, advies en ondersteuning voor het jonge kind met problemen (in het regulier primair onderwijs) als gevolg van een lichamelijke beperking, ziekteproces, ongeval, een motorische ontwikkelingsachterstand of problemen op het gebied van cognitie en gedrag. 

Samen met het regulier onderwijs gaan wij op zoek naar het beste arrangement voor de leerling. Hierin stellen wij ons flexibel en onderzoekend op. Wij baseren ons advies op onze specialistische kennis en jarenlange ervaring in het werken met jonge kinderen met een beperking. Daarnaast helpen wij u bij het helder en zichtbaar krijgen van uw hulpvraag. 

In onderstaand overzicht ziet u wat we voor u kunnen betekenen. Mocht er nou niet bij staan wat u zoekt, heeft u vragen of wil u meer informatie? Ga dan naar het digitaal loket of bel ons!

Ziektebeeld

 • voorlichting aan team of klas
 • ondersteuning spreekbeurt van de leerling
 • contact met externe hulpverleners zoals fysio, ergo, revalidatiearts 
 • advies met betrekking tot faciliteiten zoals bijvoorbeeld meubilair en digitale werkboeken 

Procesbegeleiding 

 • opstellen van een begeleidingsplan
 • verzorgen van een logboek
 • deelname aan evaluatiegesprekken

Grove motoriek 

 • inzet/advisering specialist
 • ondersteuning bij aanpassingen methoden
 • bewegingsonderwijs
 • advies met betrekking tot belastbaarheid door fysiotherapeut 
 • inzet bewegingspedagogiek Sherborne
 • rolstoelclinic/handicapbeleving 

Fijne motoriek

 • screening fijn-motorische kleutervaardigheden 
 • advies fijn-motorische gebruiksmaterialen 

Schrijven

 • advisering en ondersteuning schrijfmateriaal
 • klassikale workshop ‘potlood in de vingers’

Zelfredzaamheid

 • advies over toegankelijkheid schoolgebouw (zowel binnen als buiten)

Sociaal-emotionele ontwikkeling

 • op maat gemaakte trainingen, klassikaal en/of individueel 

Didactiek

 • advisering en ondersteuning op didactiek bij handicap-gerelateerde leerproblemen

Werkhouding/leer-taakgedrag 

 • begeleiding van leerlingen bij planning en organisatie
 • advies over producten zoals ‘kantoortje’ en solo-apparatuur

Communicatie/spraak-taal

 • advies van logopedist met betrekking tot de specifieke beperking
 • ondersteuning bij implementatie van spraakvervangende apparatuur 
 • ondersteuning bij NT2 leerlingen

Klassenmangement

 • advisering belastbaarheid leerling, klasseninrichting

Overig 

 • thema-ouderavond of voorlichting bij een teamvergadering
 • ondersteuning bij advies buitenschoolse activiteiten 

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons via 088- 214 01 00 of mail naar: info@externedienstverlening.nl