<< Wij bieden extra ondersteuning door arrangementen op maat >>
Elly Fuchs, externe dienstverlening

Interactie analyse van kinderen met beelden

Hoe kan ik de leerling beter begrijpen?

Voor wie?

Voor leerkrachten die graag meer inzicht willen in het meest passend onderwijs voor een specifieke leerling.

Hoe kunnen wij helpen?

Door het maken van een opname in de klas kunnen we de beelden analyseren. We maken gebruik van een kijkwijzer speciaal ontwikkeld om de basiscommunicatie van kinderen in kaart te kunnen brengen.

Met deze analyse kunnen we handelingsadviezen geven op korte en lange termijn.

Voordeel van deze methode is dat er in een relatief korte tijd veel informatie kan worden gegenereerd vanuit een breed aanbod aan expertise (TOS, Motoriek, ASS, Leervermogen).

De opzet

In afstemming met de school kan het traject er als volgt uitzien:

Intake met school en ouders gevolgd door twee keer opname van 30 minuten. Beelden worden geanalyseerd eventueel vanuit meerdere expertise. Vervolgens wordt de analyse van de beelden besproken met de betrokkenen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons via 088- 214 01 00 of mail naar: info@externedienstverlening.nl