<< Ook leerlingen met een beperking hebben recht op passend, uitdagend en plezierig bewegingsonderwijs >>
Ruud Doorakkers, externe dienstverlening

Intervisie voor schoolteams

Voor wie?

Voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs en optimaal gebruik wil maken van de expertise binnen zijn of haar team. Een must voor iedereen die zijn team professioneel wil ontwikkelen! Je krijgt inzicht in de verschillende teamrollen die mensen spelen tijdens bijvoorbeeld een overleg of in andere situaties.

Hoe kunnen we helpen?

Er is heel veel expertise aanwezig binnen de school. Toch komt het maar al te vaak voor dat we dit niet weten van elkaar of dat we er niets mee doen. Doodzonde!

Wij beginnen de cursus met hoe je inzicht kunt krijgen in de teamrollen binnen je organisatie en je leert gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en deze optimaal te benutten!

Opzet

De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 2 uur.

De door de deelnemers ingebrachte casussen, ondersteund met beelden, vormen het uitgangspunt. We bespreken elke casus volgens een bepaalde volgorde. Het interactieve proces dat volgt, zorgt voor een grote betrokkenheid bij elke deelnemer. De tips die hieruit voortkomen, kunnen door iedereen gebruikt worden in de eigen praktijk.

Groepsgrootte 

Maximaal 6 personen 

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons via 088- 214 01 00 of mail naar: info@externedienstverlening.nl