<< Kijk bij leerlingen met ASS naar hun kwaliteiten en denk vanuit oplossingen >>
Saskia Sliepenbeek, autisme steunpunt

Klassenmanagement

Het creëren van een ideaal leer- en werkklimaat in de klas

Voor wie?

Voor leerkrachten en docenten in primair onderwijs (PO), speciaal basisonderwijs (SBO), voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Hoe kunnen wij helpen?

  • Advisering materiële aanpassingen in de klas (aangepaste pen, schaar, inrichting, meubilair, plaats in de klas, koptelefoon, rustruimte, enz.)
  • Advisering t.a.v. faciliteiten (liftgebruik, laptopgebruik, digitale werkboeken e.d.)
  • Depot en advisering middelen, uitleen van tafels, stoelen, rolstoelen, enz.
  • Advisering t.a.v. lesrooster m.b.t. belastbaarheid en ziektebeeld leerling
  • Ondersteuning door onderwijsassistent

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons via 088- 214 01 00 of mail naar: info@externedienstverlening.nl