<< Kijk bij leerlingen met ASS naar hun kwaliteiten en denk vanuit oplossingen >>
Saskia Sliepenbeek, autisme steunpunt

Leerlingbegeleiding

Leer mij het zelf doen

Voor wie?

Voor zorgleerlingen in het primair onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroeps onderswijs. 

Hoe kunnen wij helpen?

  • Persoonlijke begeleiding d.m.v. oplossingsgerichte gesprekken, waarin de totale persoon centraal staat en aandacht besteed wordt aan verdere ontwikkeling van aandachtsgebieden zoals bijv. zelfredzaamheid en sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Beeldbegeleiding voor het bevorderen van de  sociaal emotionele redzaamheid
  • Monitoren van zorgleerlingen
  • Begeleiding van leerling bij planning en organisatie, leertaakgedrag en huiswerkattitude
  • Ondersteuning van leerling bij spreekbeurt over beperkingen/klassenvoorlichting over ziektebeeld
  • Contact externe hulpverleners (revalidatiearts, fysiotherapeut, psycholoog etc.)
  • Intermediair school-thuis-externe hulpverlening t.a.v. beperkingen
  • Intermediair (leerling-ouders-school) bij langdurig ziekteverzuim
  • Ondersteuning en advies t.a.v. buitenschoolse activiteiten
  • Verzorgen van een logboek

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons via 088- 214 01 00 of mail naar: info@externedienstverlening.nl