<< Onderwijs is samenwerken >>
Sia van Schie, Externe Dienstverlening

Opstellen en uitvoering ontwikkelingsperspectief (OPP)

Waar staat de leerling nu en waar denken we dat de leerling uit gaat komen?

Voor wie?

Voor leerkrachten, docenten, intern begeleiders en zorgcoördinatoren in het PO, SBO, VO en MBO.

Hoe kunnen wij helpen?

  • Advisering en ondersteuning t.a.v. het opstellen van een ontwikkelingsperspectief
  • Advisering en ondersteuning t.a.v. het opstellen en het uitvoeren van een handelingsplan
  • Aanleveren van een eigen leerlijn voor verschillende vakgebieden

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons via 088- 214 01 00 of mail naar: info@externedienstverlening.nl