<< Samen maken we onderwijs passend voor iedereen >>
Theo Franx, externe dienstverlening

Taak-/werkhouding en zelfredzaamheid

Met werkhouding wordt meestal het gedrag bedoeld dat het uitvoeren van een taak positief of negatief beïnvloedt. Waarom gaat een kind niet of op een verkeerde manier aan de slag met een opdracht? 

Voor wie?

Wij adviseren zowel leerkrachten in het primair als in het voortgezet onderwijs.

Waaruit bestaat onze begeleiding?

Met een gerichte observatie kijken we waarom een leerling niet komt tot zelfstandig (door)werken. We kijken naar het kind in zijn omgeving en nemen diverse factoren mee, zoals bijvoorbeeld motorische vaardigheden, aandacht en concentratie en eventueel de prikkelverwerking. We beschikken over genormeerde meetinstrumenten om heel specifiek te kijken waar problemen liggen.

Ook wordt van leerlingen verwacht dat ze zich zelfstandig omkleden voor de gym, naar het toilet gaan, hun spullen pakken en opruimen. Wanneer hier problemen mee zijn, zoeken we naar oplossingen in de vorm van oefenen of aanpassen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons via 088- 214 01 00 of mail naar: info@externedienstverlening.nl