<< Onderwijs is samenwerken >>
Sia van Schie, Externe Dienstverlening

Webinar Kwetsbaarheid en kracht van rouwende kinderen

Wanneer kinderen of jongeren een verlies meemaken, verandert er vaak nogal wat in hun leven. Het verlies van een familielid, de scheiding van ouders, of een andere ingrijpende gebeurtenis kunnen hun sporen nalaten tot in hun volwassenheid. De veerkracht van de kinderen/ jongeren wordt flink op de proef gesteld. Veel kinderen/jongeren hebben ondersteuning van hun omgeving nodig om te leren omgaan met het verlies. Juist de volwassenen om hen heen kunnen het verschil maken. Wanneer kinderen/ jongeren te maken krijgen met verlies en rouw heeft dit vaak ook invloed op hoe ze op school functioneren. 

We staan stil bij verschillende vormen van verlies en kijken naar wat rouw is. Hoe kunnen we rouw bij kinderen/jongeren (h)erkennen? Je krijgt een aantal handreikingen voor wat jij als professional kan doen om hem/haar te ondersteunen in deze periode van rouw.

Voor wie 

Leraren, IB-ers en zorgcoördinatoren en andere professionals die betrokken zijn bij leerlingen met verlies. Het webinar is zeker ook interessant voor ouders en andere betrokkenen. 

We bieden dit webinar op aanvraag / locatie

In overleg kunnen wij u dit webinar op aanvraag verzorgen (indien gewenst ook op locatie mogelijk).

Op basis van offerte.