<< Wij bieden extra ondersteuning door arrangementen op maat >>
Marleen Engels, externe dienstverlening

NT2

Taalondersteuning

Doel

Leerlingen die nog maar net in Nederland zijn of leerlingen die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen, kunnen problemen hebben om te participeren in het onderwijs.

Voor wie?

  • Leerling
  • Leerkracht

Hoe kunnen wij helpen?

Wij bieden de mogelijkheid om te helpen/begeleiden op bovenstaande 2 niveaus. 

  1. Leerling: individuele begeleiding, advisering en/of afnemen van logopedisch onderzoek van de leerling op school;
    - spraak- en taalontwikkelingsonderzoek;
    - onderzoek naar vorm, inhoud en gebruik.
  2. Leerkracht: begeleiding en coaching. Vertaling van toetsgegevens naar de onderwijsaanpak in de praktijk. 

Kosten

Prijsindicatie is afhankelijk van de hulpvraag. Dit wordt samen met u afgestemd.  

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons via 088 - 2140100 of mail naar: info@externedienstverlening.nl.

Op al onze diensten zijn de Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.