<< Kijk bij leerlingen met ASS naar hun kwaliteiten en denk vanuit oplossingen >>
Saskia Sliepenbeek, autisme steunpunt

NT2

Taalondersteuning

Doel

Leerlingen die nog maar net in Nederland zijn of leerlingen die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen, kunnen problemen hebben om te participeren in het onderwijs.

Voor wie?

 • Leerling
 • Leerkracht
 • School

Hoe kunnen wij helpen?

Wij bieden de mogelijkheid om te helpen/begeleiden op bovenstaande 3 niveaus. 

 1. Leerling: individuele begeleiding, advisering en/of afnemen van logopedisch onderzoek van de leerling op school;
  - spraak- en taalontwikkelingsonderzoek;
  - onderzoek naar vorm, inhoud en gebruik.
 2. Leerkracht: begeleiding en coaching. Vertaling van toetsgegevens naar de onderwijsaanpak in de praktijk.
 3. School: coaching, begeleiding en/of volgen van onderstaand workshop.

 

Ad 3. Inhoud workshop

In onze workshop besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen:

 • Taalontwikkeling van leerlingen (algemeen en vergelijk met NT2-leerlingen).
 • Reflecterende taal in een kringgesprek. Het vangen van taal en activerend terugbrengen naar de leerling
 • Praktische tips (methodes, apps, spelletjes, kijken en kiezen, inzet van het digibord). 

De workshop is 100% op maat en wordt afgestemd op de vraag en duurt 2½ uur. De workshop wordt gegeven op een van onze scholen of op een locatie naar keuze. 

Kosten

Prijsindicatie is afhankelijk van de hulpvraag. Dit wordt samen met u afgestemd.  

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons via 088 - 2140100 of mail naar: info@externedienstverlening.nl.

Op al onze diensten zijn de Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.