<< Onderwijs is samenwerken >>
Sia van Schie, Externe Dienstverlening

Rekenen en dyscalculie

Wanneer 1+1≠2

De laatste jaren is er veel maatschappelijk en politieke aandacht voor het verbeteren van de basisvaardigheden van rekenen. Deze basisvaardigheden zijn onmisbaar voor het verdere verloop van de schoolloopbaan.

Voor wie?

De basisvaardigheden kunnen op drie niveaus stagneren:

  • Kind
  • Leerkracht
  • School 

Hoe kunnen wij helpen?

Wij bieden de mogelijkheid om te helpen/begeleiden op bovenstaande 3 niveaus. 

  • Kind: heeft het kind rekenproblemen of waarschijnlijk dyscalculie: wij kunnen onderzoeken, begeleiden en/of adviseren.
  • Leerkracht: vanuit het ERWD (Ernstige Reken-wiskunde problemen en Dyscalculie) wordt verwacht dat iedere leerkracht op spoor 2 les kan geven. Soms is er begeleiding of coaching hiervoor nodig. Wij kunnen helpen!
  • School: coachen en begeleiden met rekenvragen. Vragen over ontstane rekenproblemen – rekenhiaten – differentiëren wanneer en hoe – eigen leerlijnen. Op alle niveaus kan als ondersteunend materiaal Numicon ingezet worden. 

Opzet

Naar aanleiding van uw hulpvraag komen wij in een intake gesprek de ontstane problemen monitoren. Van hieruit wordt een plan van aanpak, samen met u vormgegeven. Een aanpak die op maat is gemaakt, zodat 1+1 weer 2 wordt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons via 088- 214 01 00 of mail naar: info@externedienstverlening.nl