<< Wij denken in kleine stapjes. >>
Inge de Rooij, externe dienstverlening

Trainingen Numicon

Data en locaties voor de te volgen trainingen binnen de modules

Helmond

Adres:

Antoon van Dijkschool
Berkveld 19
5709 AE  HELMOND

Module A, schooljaar 2023-2024 (inschrijven mogelijk)

De trainingen zijn op woensdagmiddag van 14.00 u tot 16.30 uur.

 • Training 5, Vermenigvuldigen en delen met Numicon: 13 december 2023
 • Training 6, Breuken met Numicon: 10 januari 2024 

Module B (inschrijven mogelijk): 

De trainingen zijn op woensdagmiddag van 14.00 u tot 16.30 uur.

 • Training 1, Kennismaken met Numicon: 17 januari 2024
 • Training 2, Brede basis, het jonge kind en Numicon (deel 1): 21 februari 2024
    in combinatie met
 • Training 3, Brede basis, het jonge kind en Numicon (deel 2): 28 februari 2024
 • Training 4, Optellen en aftrekken tot 100 met Numicon: 13 maart 2024
 • Training 5, Vermenigvuldigen en delen met Numicon: 17 april 2024
 • Training 6, Breuken met Numicon: 8 mei 2024

Module C (inschrijven mopgelijk vanaf 19 maart)

De trainingen zijn op woensdagmiddag van 14.00 u tot 16.30 uur.

 • Training 1, Kennismaken met Numicon: 8 mei 2024
 • Training 2, Brede basis, het jonge kind en Numicon (deel 1): 22 mei 2024
    in combinatie met
 • Training 3, Brede basis, het jonge kind en Numicon (deel 2): 29 mei 2024
 • Training 4, Optellen en aftrekken tot 100 met Numicon: 5 juni 2024
 • Training 5, Vermenigvuldigen en delen met Numicon: 12 juni 2024
 • Training 6, Breuken met Numicon: 26 juni 2024

Kosten

Trainingen 1, 4 en 5 € 180,00 per training p.p. (incl. cursusmap, bewijs van deelname, koffie of thee, exclusief handleiding)

Trainingen 2 en 3 (alleen in combinatie mogelijk) (€ 485,-, p.p. inclusief handleiding Numicon Brede Basis)

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor deze trainingen via het aanmeldformulier op deze pagina. 
Je kunt deze training ook Incompany aanvragen (verzoek indienen via digitaal loket, kosten op aanvraag) 

Materiaal 

Cursusmap met informatie (Numicon 1, 3 en 5) en de Handleiding Numicon Brede Basis (bij afname van training 2 en 3)
Je kunt kiezen uit zes losse modules, met een logica in volgorde. 

Informatie over de inhoud van de trainingen

De bouwstenen van het rekenonderwijs in zes dagen

Je kunt 6 modules van 2,5 uur volgen. De modules hebben een chronologische opbouw, gericht op de pedagogische benadering en didactische opbouw in de rekenontwikkeling, bedoeld ter versterking van leerkrachtvaardigheden in het rekenonderwijs. De effectieve benaderingswijze van Numicon is gericht op begripsvorming in het rekenwiskundig denken. Handelen met gestructureerd rekenmateriaal staat centraal.

‘Rekenen is niet tellen maar denken in patronen’

De rekenontwikkeling is een proces van jaren, elke bouwsteen is van belang. Het kunnen aanleren van rekenstrategieën valt of staat met vaardigheden in getalbegrip, hoeveelheidsbegrip en het kunnen redeneren over getallen en concepten.

Met de training van Numicon word je vaardig in het aanbieden van betekenisvol rekenonderwijs. Je bent in staat om leerlingen spelenderwijs, handelend rekenbegrippen eigen te laten maken. Hierdoor wordt het aanleren van rekenstrategieën, zoals de rijgstrategie en het komen tot vermenigvuldigen en delen een stuk gemakkelijker. Leerlingen kunnen immers laten zien en vertellen wat ze doen. Je krijgt als cursist inzicht in de rekenwiskundige ontwikkeling van het kind.

Kortom:

 • een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde rekenmethode
 • een multisensorische aanpak
 • effectief rekenonderwijs
 • leerlingen voelen zich competent

Training 1: Kennismaken met Numicon

De cursist heeft kennis van de benaderingswijze en het structurerend materiaal van Numicon.

Training 2: Brede Basis: Het jonge kind en Numicon (deel 1) 

De cursist is in staat om de basis van de rekenontwikkeling in een rijk en uitdagend pedagogisch klimaat vorm te geven. Centraal staat het rekengesprek, de benaderingswijze van Numicon en de rekenwiskundige basisbegrippen.

Door de praktische inhoud word je meegenomen in het creëren van een leeromgeving die gericht is op het ontwikkelen van de rekenvoorwaarden.

Deze training wordt aangeboden in combinatie met Numicon 3 en de handleiding Brede Basis.

Training 3: Brede Basis: Het jonge kind en Numicon (deel 2)

De cursist kent de rekenwiskundige basisbegrippen en is in staat om de basisbegrippen te koppelen aan de leerlijnen. Centraal staat de telontwikkeling, het verbeelden van getallen en non-computational thinking.

Door de praktische inhoud word je meegenomen in het creëren van een leeromgeving die gericht is op redeneren en logisch denken.

Training 4: Optellen en aftrekken tot 100 met Numicon

De cursist is in staat om de benaderingswijze toe te passen met behulp van het gestructureerde materiaal van Numicon. Daarmee kan de cursist aansluiten bij de methode van de eigen school.

De inhoud van deze bijeenkomst is vooral praktisch en gericht op de rekenvaardigheden die de leerling nodig heeft om de rijgstrategie succesvol te kunnen inzetten.

Training 5: Vermenigvuldigen en delen met Numicon

De cursist kent de bouwstenen om te komen tot vermenigvuldigen en delen. De cursist is in staat om de benaderingswijze toe te passen met behulp van het gestructureerde materiaal van Numicon. Hiermee ondersteunt de cursist de leerling bij deze cruciale ontwikkelingsfasen. Zo kan men aansluiten op de methode van de eigen school.

De inhoud van deze bijeenkomst is vooral praktisch en gericht op de rekenvaardigheden die de leerling nodig heeft om te kunnen vermenigvuldigen en delen.

Training 6: Breuken met met Numicon

De cursist kent de bouwstenen om te komen tot het werken met breuken en is in staat om de benaderingswijzen toe te passen met behulp van het gestructureerde materiaal van Numicon. Hiermee kun je de leerling ondersteunen in het begrijpen en het werken met breuken. Met de opgedane kennis kan worden aangesloten bij de methode van de eigen school.

De inhoud van deze bijeenkomst is vooral praktisch en gericht op de rekenvaardigheden die de leerling nodig heeft om breuken te begrijpen en om ermee te werken.

Buiten de 3 geplanden trainingen Numicon bij deze modules is de training Breuken met Numicon ook los te boeken. Gan dan naar de pagina van het aanbod van Breuken met Numicon

Buiten deze zes trainingen die binnen 1 module vallen bieden we ook de mogelijkheid om de volgende training te volgen:

Remediërend Rekenen, de rekenontwikkeling in kaart brengen (op locaties Helmond of Zwolle of via webinar)

De inhoud van de training is gericht op het direct kunnen inzetten van ‘Numicon Remediërend Rekenen’ Je krijgt handvatten hoe je ‘Numicon Remediërend Rekenen’ op verschillende manieren kunt inzetten om kinderen te helpen in hun rekenontwikkeling. Voor meer info of om je aan te melden klik hier.

Aanvulling op 'Het jonge kind en Numicon': Numicon en KIJK! (webinar 3)

Er is een aanvullende bijeenkomst om Numicon Brede Basis in te zetten als methode of als bron. De cursist is in staat om een relatie te zien tussen het observatie-instrument van KIJK! en de leerdoelen van Numicon Brede Basis. Daarmee kan de cursis gerichte interventies toepassen bij leerlingen in de onderbouw. 

Doelgroep

 • Onderwijsprofessionals zoals leerkrachten, intern begeleiders, leerlingbegeleiders en remedial teachers uit (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs (werkend met leerlingen in een ontwikkelingsleeftijd van 2-10 jaar)
 • Andere professionals zoals begeleiders van peuterspeelzalen, instellingen voor cliënten met een (verstandelijke) beperking
 • Mensen die affiniteit hebben met de doelgroep en rekenonderwijs 

Numiconmaterialen 

Bestel uw Numiconmaterialen via onze webshop. Bent u al in het bezit van een Handleiding Brede Basis Numicon? Dan kunt u de bijbehorende digitale werkbladen downloaden door in te loggen met uw account bij de webshop.

Op al onze diensten zijn de  Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.