<< Kijk bij leerlingen met ASS naar hun kwaliteiten en denk vanuit oplossingen >>
Saskia Sliepenbeek, autisme steunpunt

Webinars Numicon

Tijdens de webinars wordt u meegenomen in de multisensorische aanpak van Numicon en leert u meer over hoe deze aanpak bijdraagt tot rekenwiskundig denken bij kinderen. Het zijn interactieve webinars waarin u zelf handelt en met elkaar vragen en opmerkingen kunt uitwisselen.

De webinars zijn bedoeld voor geïnteresseerden die graag meer willen weten over de methode Numicon en het gestructureerde materiaal.

 • Het zijn kleinschalige webinars van één (à anderhalf uur) met maximaal 10 deelnemers
 • €75,- per webinar p.p. (geldend voor webinar 1, 2, 4 en 5), Webinar Numicon en KIJK! bedraagt € 125,- p.p. (inclusief 3 bijbehorende boekjes)

Aanmelden voor alle losse webinars kan via de rechterzijde van deze pagina. 

Webinar 1: Kennismaken met Numicon (inschrijven mogelijk)

De cursist maakt kennis met de benaderingswijze en het gestructureerd materiaal van Numicon.

 • do 18-01-2024, 16.00 - 17.30 uur
 • ma 18-03-2024, 16.00 - 17.30 uur 
 • do 16-05-2024, 16.00 - 17.30 uur 

Webinar 2: Het jonge kind en Numicon 

Tijdens dit interactieve webinar ‘Het jonge kind en Numicon’ word je meegenomen in de rekenontwikkeling van jonge kinderen. Het is een webinar waarin je zelf handelt en met elkaar vragen en opmerkingen kunt uitwisselen. Je krijgt een idee hoe de handleiding Numicon Brede Basis kan helpen een rijke leeromgeving te creëren voor jonge kinderen. Ook krijg je inspiratie en ideeën voor allerlei rekenactiviteiten, die een basis vormen voor een goede rekenwiskundige ontwikkeling bij jonge kinderen.

 • do 30-11-2023, 16.00 - 17.30 uur 

Webinar 3: Numicon en KIJK! (aanvulling op webinar 2, Het jonge kind en Numicon)

Rekenen met Numicon en de methode KIJK! kunnen gecombineerd worden. Via KIJK! observeer en registreer je. En met Numicon handel je op rekengebied. Maar wat kan je er verder mee? Wij hebben de leerdoelen van Numicon en KIJK! met elkaar gekoppeld. Enorm handig! Deze training is een aanvulling op Brede Basis.

De aspecten van beginnende gecijferdheid en logisch denken vanuit KIJK! zijn gekoppeld aan het aanbod van Numicon met daarbij behorende activiteiten. Daarnaast zijn de leerdoelen vanuit Numicon (met de activiteiten) gekoppeld aan de leeftijden en aspecten vanuit KIJK! Hierdoor kan je gerichte interventies toepassen bij leerlingen in de onderbouw.

Dit alles is in drie handige boekjes gebonden. Deze worden vooraf toegestuurd. 

Webinar 4: Optellen en aftrekken tot 100 met Numicon

Rekenen met tientaloverschrijding is een cruciale stap binnen de rekenontwikkeling. Hiervoor wordt in alle Nederlandse methoden de ‘rijgstrategie’ aangeleerd. ‘Rijgen’ is de meest basale strategie waar kinderen altijd op terug kunnen vallen. Deze strategie is belangrijk voor het hoofdrekenen.

Bij de strategie ‘rijgen’ wordt het eerste getal heel gelaten en wordt het tweede getal erbij of eraf ‘geregen’. Er wordt vaak gebruik gemaakt van een getallenlijn, dit is in het handelingsmodel niveau 3. Je kunt ook op een lager abstractieniveau (met materialen) de stappen binnen de ‘rijgstrategie’ aanleren. Zo ontwikkelen de kinderen meer begrip en wordt hun werkgeheugen ontlast.

 • Welke stappen zijn nodig voor de ‘rijgstrategie’?
 • Hoe kun je deze stappen visualiseren?
 • Hoe voorkom je dat deze strategie een ‘trucje’ wordt?

De antwoorden op deze vragen en nog veel meer, krijg je tijdens dit webinar.

 • do 21-12-2023, 16.00 - 17.30 uur (inschrijven mogelijk)

Webinar 5: Vermenigvuldigen en delen met Numicon

Vermenigvuldigen en delen zijn rekenvaardigheden die als basis dienen om te komen tot breuken, decimalen, procenten en verhoudingen. In het dagelijks leven kom je situaties tegen waarin je deze vaardigheden moet toepassen. Tijdens dit webinar leer je hoe je met het gestructureerde materiaal van Numicon de stappen van vermenigvuldigen en delen zichtbaar kan maken. We bespreken de opbouw van de leerlijn en gaan daarmee aan de slag.

Je leert door het handelen met het materiaal de abstractie van deze bewerkingen visualiseren. Hierdoor ontstaat meer begrip waardoor kinderen zich sterker voelen bij het automatiseren en memoriseren. 

 • ma 04-03-2024, 16.00 - 17.30 uur (inschrijven mogelijk)

Buiten deze vijf trainingen die binnen 1 module vallen, bieden we ook de mogelijkheid om de volgende training te volgen:

Numicon Remediërend Rekenen: de rekenenontwikkeling in kaart brengen

Je wordt meegenomen in de aanpak hoe het bronnenboek ‘Numicon Remediërend Rekenen” kan worden gebruikt. Het is een interactief webinar waarin je zelf handelt en met elkaar vragen en opmerkingen kunt uitwisselen. Je krijgt handvatten hoe je ‘Numicon Remediërend Rekenen’ op verschillende manieren kunt inzetten om kinderen te helpen in hun rekenontwikkeling. Het is noodzakelijk dat u in het bezit bent van de handleiding ‘Numicon Remediërend Rekenen’ om het webinar te kunnen volgen.

Numiconmaterialen 

Bestel uw Numiconmaterialen via onze webshop. Bent u al in het bezit van een Handleiding Brede Basis Numicon? Dan kunt u de bijbehorende digitale werkbladen downloaden door in te loggen met uw account bij de webshop.

Op al onze diensten zijn de  Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.