<< Wij denken in kleine stapjes. >>
Inge de Rooij, externe dienstverlening

15-4: Verder met Numicon

Numicon is een methode die kinderen spelenderwijs meeneemt van het ordenen naar het leren rekenen. Het materiaal van Numicon maakt getallen concreet omdat kinderen getallen letterlijk kunnen zien en voelen. Kinderen met rekenproblemen krijgen inzicht in hun eigen handelen, het getal symbool wordt gekoppeld aan een patroon. Kinderen zien werkelijk wat ze doen. Het materiaal is bedoeld voor kinderen uit het regulier en speciaal onderwijs vanaf een ontwikkelingsleeftijd van 3 jaar. 

Doel

Met de trainingen ben je in staat om de leerstof in de klas meer rekenrijk te maken. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs rekenvaardigheden die ze nodig hebben om rekenbewerkingen toe te passen.

Inhoud

Wij bieden 6 trainingen aan: Introductiebijeenkomst Numicon, Kennismaken met Numicon, Numicon Brede Basis, Numicon Brede Basis <-> KIJK!, Numicon voor SBO- en ZML-onderwijs en deze training Verder met Numicon.

Verder met Numicon ziet er als volgt uit:

  • De effectiviteit van het handelingsmodel (ERDW) in combinatie met de benaderingswijze van Numicon

  • Oefeningen in kleinere stapjes met het materiaal van Numicon om te komen tot optellen en aftrekken

  • Numicon inzetten bij het aanleren van rekenstrategieën bij bewerkingen door het tiental heen

  • Intervisie

Bij deelname aan de training Verder met Numicon is het wenselijk om de eerste training gevolgd te hebben.

Doelgroep

  • Onderwijsprofessionals zoals leerkrachten, intern begeleiders, leerlingbegeleiders en remedial teachers uit (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs 
    (werkend met leerlingen in een ontwikkelingsleeftijd van 2-10 jaar)
  • Andere professionals zoals begeleiders van peuterspeelzalen, instellingen voor cliënten met een (verstandelijke) beperking
  • Mensen die affiniteit hebben met de doelgroep en rekenonderwijs

Tijdsduur

De trainingen zijn op woensdagmiddag van 13.30 u tot 16.30 uur.

Meer informatie en aanmelding

Klik hier voor meer informatie over de trainingen van Numicon. 

Je kunt je aanmelden voor een van deze trainingen via het aanmeldformulier op deze pagina.

Locatie

De trainingen worden gegeven op de Antoon van Dijkschool, Berkveld 19, 5709 AE  HELMOND.

Materiaal

Cursusmap met informatie.

Kosten

€ 115,- (incl. cursusmap, bewijs van deelname, koffie en thee).

De trainingen kunnen ook op locatie worden gegeven (kosten op aanvraag).

Op al onze diensten zijn de Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.