<< Wij denken in kleine stapjes. >>
Inge de Rooij, externe dienstverlening

25-3: Numicon Brede Basis

Kleuters die rekenen? Spelen, handelen, praten over dingen van alle dag. Daarin zitten belangrijke rekenwiskundige ervaringen waar kinderen op zeer jonge leeftijd mee te maken krijgen. De methode Numicon Brede Basis ondersteunt leerkrachten bij het benutten en tonen van rekenwiskunde kansen, zodat jonge kinderen toe kunnen werken naar een goed fundament voor rekenen.

Numicon werkt met een multi-sensorische aanpak voor het aanleren van rekenwiskunde bij kinderen. Het benadrukt de drie belangrijke vaardigheden om te komen tot rekenwiskunde: het rekenkundig communiceren, het onderzoeken van relaties en het generaliseren. Ze leren voorspellen.

Numicon Brede Basis biedt voor leerkrachten een ondersteuning in hun vakinhoudelijke kennis en pedagogiek. Er is volop lesmateriaal en waar nodig professionele ondersteuning. Hierdoor zijn leerkrachten nog beter in staat om de leerlingen, in die belangrijkste eerste fasen van hun rekenwiskundige ontwikkeling, uit te dagen.

Numicon is een op onderzoek gebaseerd programma voor het aanleren en leren van rekenwiskunde. Kinderen leren al jong actief te onderzoeken, waarbij probleemoplossend denken centraal staat. Met behulp van gestructureerde rekenmaterialen leren kinderen met zelfvertrouwen rekenwiskundig redeneren en communiceren. Kinderen voelen zich competent in het probleemoplossend denken.

Doel

Centraal in deze workshop staat de benaderingswijze van Numicon Brede Basis die probleemoplossend denken en gecijferdheid stimuleert. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs rekenvaardigheden die ze nodig hebben om rekenbewerkingen toe te passen.

Inhoud

Wij bieden 6 trainingen aan: Introductiebijeenkomst NumiconKennismaken met Numicon, Verder met Numicon, Numicon voor SBO- en ZML-onderwijs, Numicon Brede Basis <-> KIJK! en deze training Numicon Brede Basis voor peuters en kleuters.

De training Numicon Brede Basis ziet er als volgt uit:

  • Pedagogiek en didactiek bij het leren rekenen met Numicon
  • Ontwikkeling van het leren rekenen bij het jonge kind vanuit de benaderingswijze van Numicon Brede Basis.
  • Ervaren van de praktische activiteiten, direct toepasbaar in de klas
  • Interactief

Doelgroep

  • Onderwijsprofessionals zoals leerkrachten, intern begeleiders, leerlingbegeleiders en remedial teachers uit (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs 
    (werkend met leerlingen in een ontwikkelingsleeftijd van 2-10 jaar)
  • Andere professionals zoals begeleiders van peuterspeelzalen, instellingen voor cliënten met een (verstandelijke) beperking
  • Mensen die affiniteit hebben met de doelgroep en rekenonderwijs

 

Tijdsduur

De trainingen zijn op woensdagmiddag van 13.30 u tot 16.30 uur. (3 uur)

Meer informatie en aanmelding

Klik hier voor meer informatie over de trainingen van Numicon. 

Je kunt je aanmelden voor een van deze trainingen via het aanmeldformulier op deze pagina. 

Locatie

De trainingen worden gegeven op de Antoon van Dijkschool, Berkveld 19, 5709 AE, Helmond.

Materiaal

Handleiding Numicon Brede Basis en een cursusmap met informatie.

Kosten

Deze cursus duurt 3 uur en kost € 275,- (incl. handleiding Numicon Brede Basis, cursusmap, bewijs van deelname, koffie en thee).

De trainingen kunnen ook op locatie worden gegeven (kosten op aanvraag).

Op al onze diensten zijn de Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.