<< Wij zijn deskundig, denken mee en zijn echt betrokken >>
Lisan Cremers, externe dienstverlening

Kennismaken met Numicon

Numicon is een methode die kinderen spelenderwijs meeneemt van het ordenen naar het leren rekenen. Het materiaal van Numicon maakt getallen concreet omdat kinderen getallen letterlijk kunnen zien en voelen. Kinderen met rekenproblemen krijgen inzicht in hun eigen handelen, het getal symbool wordt gekoppeld aan een patroon. Kinderen zien werkelijk wat ze doen. Het materiaal is bedoeld voor kinderen uit het regulier en speciaal onderwijs vanaf een ontwikkelingsleeftijd van 3 jaar. 

Doel

Met de trainingen ben je in staat om de leerstof in de klas meer rekenrijk te maken. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs rekenvaardigheden die ze nodig hebben om rekenbewerkingen toe te passen.

Inhoud

Wij bieden 6 trainingen aan: Introductiebijeenkomst Numicon, Numicon Brede BasisNumicon Brede Basis <-> KIJK!Verder met NumiconNumicon voor SBO- en ZML-onderwijs en deze training Kennismaken met Numicon.

De training Kennismaken met Numicon ziet er als volgt uit:

  • Introductie van het materiaal
  • Leren werken met Numicon in kleine groepjes
  • Numicon op het digibord 

Doelgroep

Trainingen zijn bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders, leerlingbegeleiders, remedial teachers uit basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Voor begeleiders van peuterspeelzalen raden we de training Kennismaken met Numicon aan.

Tijdsduur

De trainingen zijn op woensdagmiddag van 13.30 u tot 15.30 uur.

Meer informatie en aanmelding

Klik hier voor meer informatie over de trainingen van Numicon. 

Je kunt je aanmelden voor een van deze trainingen via het aanmeldformulier op deze pagina.

Locatie

De trainingen worden gegeven op de Antoon van Dijkschool, Berkveld 19, 5709 AE  HELMOND.

Materiaal

Cursusmap met informatie.

Kosten

€ 80,- (incl. cursusmap, bewijs van deelname, koffie en thee).

De trainingen kunnen ook op locatie worden gegeven (kosten op aanvraag).

Op al onze diensten zijn de  Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.