<< Wij denken in kleine stapjes. >>
Inge de Rooij, externe dienstverlening

Numicon 2-3-4, Helmond

Deze training is voor cursisten die al een webinar Introductie Numicon hebben gevolgd en bestaat uit drie modules. 

Inhoud van de modules

Numicon 2

De cursist is in staat om de basis van de rekenontwikkeling in een rijk en uitdagend pedagogisch klimaat vorm te geven. Centraal staat het rekengesprek, de benaderingswijze van Numicon en de rekenwiskundige basisbegrippen.

Door de praktische inhoud word je meegenomen in het creëren van een leeromgeving die gericht is op het ontwikkelen van de rekenvoorwaarden.

Numicon 3

De cursist kent de rekenwiskundige basisbegrippen en is in staat om de basisbegrippen te koppelen aan de leerlijnen. Centraal staat de telontwikkeling, het verbeelden van getallen en non-computational thinking.

Door de praktische inhoud word je meegenomen in het creëren van een leeromgeving die gericht is op redeneren en logisch denken.

Numicon 4

De cursist is in staat om de benaderingswijze toe te passen met behulp van het gestructureerde materiaal van Numicon. Daarmee kan de cursist aansluiten bij de methode van de eigen school.

De inhoud van deze bijeenkomst is vooral praktisch en gericht op de rekenvaardigheden die de leerling nodig heeft om de rijgstrategie succesvol te kunnen inzetten.

Doelgroep

  • Onderwijsprofessionals zoals leerkrachten, intern begeleiders, leerlingbegeleiders en remedial teachers uit (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs (werkend met leerlingen in een ontwikkelingsleeftijd van 2-10 jaar)
  • Andere professionals zoals begeleiders van peuterspeelzalen, instellingen voor cliënten met een (verstandelijke) beperking
  • Mensen die affiniteit hebben met de doelgroep en rekenonderwijs 

Praktische informatie 

Tijdsduur

De trainingen zijn op woensdagmiddag van 14.15 u tot 16.45 uur.

Je kunt je aanmelden voor deze trainingen via het aanmeldformulier op deze pagina.

Inschrijfmogelijkheden

Blok A (Helmond), vanwege de vernieuwde coronamaatregelen is dit blok geannuleerd

Numicon 2  
Numicon 3  
Numicon 4  

Blok B (Helmond)

Numicon 2 op 03-03-2021
Numicon 3 op 14-04-2021
Numicon 4 op 26-05-2021

Locatie

Antoon van Dijkschool
Berkveld 19
5709 AE  HELMOND

of 

Incompany (verzoek indienen via digitaal loket, kosten op aanvraag)

Materiaal 

Cursusmap met informatie en de Handleiding Numicon Brede Basis

Kosten

€ 475,- (incl. cursusmap, bewijs van deelname, koffie of thee)

Numiconmaterialen 

Bestel uw Numiconmaterialen via onze webshop. Bent u al in het bezit van een Handleiding Brede Basis Numicon? Dan kunt u de bijbehorende digitale werkbladen downloaden door in te loggen met uw account.

Naast dit pakket is het mogelijk om afzonderlijk de modules Numicon Brede Basis <-> KIJK! en Numicon voor SBO- en ZML-onderwijs te volgen (aanmelden of Incompany).

Op al onze diensten zijn de  Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.