<< Kijk bij leerlingen met ASS naar hun kwaliteiten en denk vanuit oplossingen >>
Saskia Sliepenbeek, autisme steunpunt

Numicon 4 en 5, Zwolle

Deze training bestaat uit de twee laatste modules (als de training Numicon Brede Basis of de modules 1, 2 en 3 al afgerond zijn). Hiermee rond je het volledige pakket af. 

Inhoud van de modules

Numicon 4

De cursist is in staat om de benaderingswijze toe te passen met behulp van het gestructureerde materiaal van Numicon. Daarmee kan de cursist aansluiten bij de methode van de eigen school.

De inhoud van deze bijeenkomst is vooral praktisch en gericht op de rekenvaardigheden die de leerling nodig heeft om de rijgstrategie succesvol te kunnen inzetten.

Numicon 5

De cursist kent de bouwstenen om te komen tot vermenigvuldigen en delen. De cursist is in staat om de benaderingswijze toe te passen met behulp van het gestructureerde materiaal van Numicon. Hiermee ondersteunt de cursist de leerling bij deze cruciale ontwikkelingsfasen. Zo kan men aansluiten op de methode van de eigen school.

De inhoud van deze bijeenkomst is vooral praktisch en gericht op de rekenvaardigheden die de leerling nodig heeft om te kunnen vermenigvuldigen en delen.

Doelgroep

  • Onderwijsprofessionals zoals leerkrachten, intern begeleiders, leerlingbegeleiders en remedial teachers uit (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs (werkend met leerlingen in een ontwikkelingsleeftijd van 2-10 jaar)
  • Andere professionals zoals begeleiders van peuterspeelzalen, instellingen voor cliënten met een (verstandelijke) beperking
  • Mensen die affiniteit hebben met de doelgroep en rekenonderwijs 

Praktische informatie 

Tijdsduur

De trainingen zijn op woensdagmiddag van 14.15 u tot 16.45 uur.

Je kunt je aanmelden voor deze trainingen via het aanmeldformulier op deze pagina.

Inschrijfmogelijkheden

Blok C (Zwolle)

Numicon 4 op 20-01-2021
Numicon 5 op 17-03-2021

Locatie

De Twijn
Dokter Hengeveldweg 2
8025 AK  ZWOLLE

of

Incompany (verzoek indienen via digitaal loket, kosten op aanvraag)

Materiaal 

Cursusmap met informatie

Kosten

€ 250,- (incl. cursusmap, bewijs van deelname, koffie of thee)

Numiconmaterialen 

Bestel uw Numiconmaterialen via onze webshop. Bent u al in het bezit van een Handleiding Brede Basis Numicon? Dan kunt u de bijbehorende digitale werkbladen downloaden door in te loggen met uw account bij de webshop.

Naast dit pakket is het mogelijk om afzonderlijk de modules Numicon Brede Basis <-> KIJK! en Numicon voor SBO- en ZML-onderwijs te volgen (aanmelden of Incompany).

Op al onze diensten zijn de  Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.