<< Wij bieden extra ondersteuning door arrangementen op maat >>
Elly Fuchs, externe dienstverlening

Numicon Brede Basis Zwolle

Numicon is een programma dat kinderen spelenderwijs meeneemt van het ordenen naar het leren rekenen. Het structurerend materiaal van Numicon maakt getallen concreet, zodat kinderen getallen letterlijk kunnen zien en voelen. Kinderen krijgen daardoor al jong inzicht in hun eigen handelen, het getalsymbool wordt gekoppeld aan een patroon. Kinderen zien werkelijk wat ze doen. 

Het rekenprogramma Numicon Brede Basis is bedoeld voor de ondersteuning van het rekenonderwijs van de jongste kinderen in primair onderwijs en bij peuters, kleuters en groep 3-leerlingen.

Voor deze jonge doelgroep is het op verschillende manieren opdoen van rekenervaringen belangrijk. De betekenisvolle rekenactiviteiten van Numicon Brede Basis ontwikkelen en stimuleren de ontluikende gecijferdheid. Het ‘doen’ en ‘beleven’, zorgt ervoor dat kinderen zich al op jonge leeftijd, onbewust, op rekenwiskundig gebied ontwikkelen.

Doel

Centraal in deze workshop staat de benaderingswijze van Numicon Brede Basis die de bewustwording van ontluikende gecijferdheid stimuleert. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs rekenvaardigheden die ze nodig hebben om rekenbewerkingen toe te passen.

Inhoud

Wij bieden 6 trainingen aan: Introductiebijeenkomst NumiconKennismaken met Numicon, Verder met Numicon, Numicon voor SBO- en ZML-onderwijs, Numicon Brede Basis <-> KIJK! en deze training Numicon Brede Basis voor peuters en kleuters.

De training Numicon Brede Basis Zwolle ziet er als volgt uit:

  • Ontwikkeling van het leren rekenen bij het jonge kind vanuit de benaderingswijze van Numicon Brede Basis
  • Ervaren van de praktische activiteiten, direct toepasbaar in de klas
  • Interactief

Doelgroep

Trainingen zijn bedoeld voor begeleiders van peuterspeelzalen, leerkrachten basisonderwijs, intern begeleiders, leerlingbegeleiders, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en remedial teachers. 

Tijdsduur

De trainingen zijn op woensdagmiddag van 13.30 u tot 16.30 uur. (3 uur)

Meer informatie en aanmelding

Klik hier voor meer informatie over de trainingen van Numicon. 

Je kunt je aanmelden voor een van deze trainingen via het aanmeldformulier op deze pagina. 

Locatie

De trainingen worden gegeven in Zwolle. De locatie volgt.

Materiaal

Handleiding Numicon Brede Basis, een informatiemap en er is volop gestructureerd materiaal aanwezig om te oefenen..

Kosten

Deze cursus duurt 3 uur en kost € 275,- (incl. handleiding Numicon Brede Basis, informatiemap, bewijs van deelname, koffie en thee).

De trainingen kunnen ook op locatie worden gegeven (kosten op aanvraag).

Op al onze diensten zijn de Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.