<< Samen maken we onderwijs passend voor iedereen >>
Theo Franx, externe dienstverlening

Numicon modules Ochten

* Op dit moment zijn er geen trainingen op locatie mogelijk. We verwijzen je graag naar onze webinars.* 

De volledige training bestaat uit vijf modules. Delen van de training is ook mogelijk. 

Inhoud van de modules

Numicon 1

De cursist heeft kennis van de benaderingswijze en het structurerend materiaal van Numicon.

Numicon 2

De cursist is in staat om de basis van de rekenontwikkeling in een rijk en uitdagend pedagogisch klimaat vorm te geven. Centraal staat het rekengesprek, de benaderingswijze van Numicon en de rekenwiskundige basisbegrippen.

Door de praktische inhoud word je meegenomen in het creëren van een leeromgeving die gericht is op het ontwikkelen van de rekenvoorwaarden.

Numicon 3

De cursist kent de rekenwiskundige basisbegrippen en is in staat om de basisbegrippen te koppelen aan de leerlijnen. Centraal staat de telontwikkeling, het verbeelden van getallen en non-computational thinking.

Door de praktische inhoud word je meegenomen in het creëren van een leeromgeving die gericht is op redeneren en logisch denken.

Numicon 4

De cursist is in staat om de benaderingswijze toe te passen met behulp van het gestructureerde materiaal van Numicon. Daarmee kan de cursist aansluiten bij de methode van de eigen school.

De inhoud van deze bijeenkomst is vooral praktisch en gericht op de rekenvaardigheden die de leerling nodig heeft om de rijgstrategie succesvol te kunnen inzetten.

Numicon 5

De cursist kent de bouwstenen om te komen tot vermenigvuldigen en delen. De cursist is in staat om de benaderingswijze toe te passen met behulp van het gestructureerde materiaal van Numicon. Hiermee ondersteunt de cursist de leerling bij deze cruciale ontwikkelingsfasen. Zo kan men aansluiten op de methode van de eigen school.

De inhoud van deze bijeenkomst is vooral praktisch en gericht op de rekenvaardigheden die de leerling nodig heeft om te kunnen vermenigvuldigen en delen.

Doelgroep

  • Onderwijsprofessionals zoals leerkrachten, intern begeleiders, leerlingbegeleiders en remedial teachers uit (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs (werkend met leerlingen in een ontwikkelingsleeftijd van 2-10 jaar)
  • Andere professionals zoals begeleiders van peuterspeelzalen, instellingen voor cliënten met een (verstandelijke) beperking
  • Mensen die affiniteit hebben met de doelgroep en rekenonderwijs 

Praktische informatie 

Tijdsduur

De trainingen zijn op woensdagmiddag van 14.15 u tot 16.45 uur.

Je kunt je aanmelden voor een van de combinaties van de modules via het aanmeldformulier op deze pagina.

Inschrijfmogelijkheden

Op dit moment zijn er geen trainingen op locatie mogelijk. We verwijzen je graag naar onze webinars.

Locatie

De Rolf Groep
Mercuriusweg 14
4051 CV  OCHTEN

of

Incompany (verzoek indienen via digitaal loket, kosten op aanvraag)

Materiaal 

Cursusmap met informatie en de Handleiding Numicon Brede Basis

Kosten

  • Numicon totaalpakket 1-5: € 575,-
  • Numicon 1-2-3: € 425,-
  • Numicon 4-5: € 250,-

Alle varianten zijn incl. cursusmap, bewijs van deelname en koffie of thee.

Numiconmaterialen 

Bestel uw Numiconmaterialen via onze webshop. Bent u al in het bezit van een Handleiding Brede Basis Numicon? Dan kunt u de bijbehorende digitale werkbladen downloaden door in te loggen met uw account bij de webshop.

Naast dit pakket is het mogelijk om afzonderlijk de modules Numicon Brede Basis <-> KIJK! en Numicon voor SBO- en ZML-onderwijs te volgen (aanmelden of Incompany).

Op al onze diensten zijn de  Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.