<< Ook leerlingen met een beperking hebben recht op passend, uitdagend en plezierig bewegingsonderwijs >>
Ruud Doorakkers, externe dienstverlening

Numicon Peuters en Kleuters Zwolle

Numicon is een methode die kinderen spelenderwijs meeneemt van het ordenen naar het leren rekenen. Het materiaal van Numicon maakt getallen concreet omdat kinderen getallen letterlijk kunnen zien en voelen. Kinderen met rekenproblemen krijgen inzicht in hun eigen handelen, het getal symbool wordt gekoppeld aan een patroon. Kinderen zien werkelijk wat ze doen. 

De rekenmethode Numicon leent zich, naast rekenactiviteiten vanaf groep 3, ook voor de ondersteuning van het rekenonderwijs van de jongste kinderen in primaire onderwijs en bij peuters.

Voor deze jonge doelgroep is het op verschillende manieren opdoen van rekenervaringen belangrijk. De betekenisvolle rekenactiviteiten van Numicon ontwikkelen en stimuleren de ontluikende gecijferdheid. Het ‘doen’ en ‘beleven’, zorgt ervoor dat kinderen zich al op jonge leeftijd, onbewust, op rekenwiskundig gebied ontwikkelen.

Doel

Centraal in deze workshop staat de benaderingswijze van Numicon die de bewustwording van ontluikende gecijferdheid stimuleert. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs rekenvaardigheden die ze nodig hebben om rekenbewerkingen toe te passen.

Inhoud

De training Numicon voor peuters en kleuters Zwolle ziet er als volgt uit:

  • Kennismaken met de benaderingswijze en de materialen van Numicon
  • Ontwikkeling van het leren rekenen bij het jonge kind met Numicon (Pedagogiek en didactiek)
  • Ontwikkeling van rekenvaardigheid met onder andere Numicon
  • Benaderingswijze Numicon (Rekentaal)
  • Intervisie

Doelgroep

Trainingen zijn bedoeld voor begeleiders van peuterspeelzalen, leerkrachten, intern begeleiders, leerlingbegeleiders, remedial teachers uit basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs

Tijdsduur

De trainingen zijn op woensdagmiddag van 13.30 u tot 17.30 uur. (4 uur)

Meer informatie en aanmelding

Je kunt je aanmelden voor een van deze trainingen via het aanmeldformulier op deze pagina.

Locatie

De trainingen worden gegeven in Zwolle, de locatie volgt nog.

Materiaal

Informatiemap en er is volop gestructureerd materiaal aanwezig om te oefenen.

Kosten

Deze cursus duurt 4 uur en kost € 145,- (incl. informatiemap, bewijs van deelname).

Op al onze diensten zijn de Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.