<< Samen werken aan ontwikkeling, vaardigheden en perspectief >>
Dana van den Dungen, autisme steunpunt

Numicon trainingen Helmond

Je kunt kiezen uit vijf losse modules, met een logica in volgorde. 

Inhoud van de modules

Numicon 1

De cursist heeft kennis van de benaderingswijze en het structurerend materiaal van Numicon.

Numicon 2

De cursist is in staat om de basis van de rekenontwikkeling in een rijk en uitdagend pedagogisch klimaat vorm te geven. Centraal staat het rekengesprek, de benaderingswijze van Numicon en de rekenwiskundige basisbegrippen.

Door de praktische inhoud word je meegenomen in het creëren van een leeromgeving die gericht is op het ontwikkelen van de rekenvoorwaarden.

Numicon 3

De cursist kent de rekenwiskundige basisbegrippen en is in staat om de basisbegrippen te koppelen aan de leerlijnen. Centraal staat de telontwikkeling, het verbeelden van getallen en non-computational thinking.

Door de praktische inhoud word je meegenomen in het creëren van een leeromgeving die gericht is op redeneren en logisch denken.

Numicon 4, door het tiental heen

De cursist is in staat om de benaderingswijze toe te passen met behulp van het gestructureerde materiaal van Numicon. Daarmee kan de cursist aansluiten bij de methode van de eigen school.

De inhoud van deze bijeenkomst is vooral praktisch en gericht op de rekenvaardigheden die de leerling nodig heeft om de rijgstrategie succesvol te kunnen inzetten.

Numicon 5, vermenigvuldigen en delen

De cursist kent de bouwstenen om te komen tot vermenigvuldigen en delen. De cursist is in staat om de benaderingswijze toe te passen met behulp van het gestructureerde materiaal van Numicon. Hiermee ondersteunt de cursist de leerling bij deze cruciale ontwikkelingsfasen. Zo kan men aansluiten op de methode van de eigen school.

De inhoud van deze bijeenkomst is vooral praktisch en gericht op de rekenvaardigheden die de leerling nodig heeft om te kunnen vermenigvuldigen en delen.

Numicon en KIJK!

Er is een aanvullende bijeenkomst om Numicon Brede Basis in te zetten als methode of als bron. De cursist is in staat om een relatie te zien tussen het observatie-instrument van KIJK! en de leerdoelen van Numicon Brede Basis. Daarmee kan de cursis gerichte interventies toepassen bij leerlingen in de onderbouw. 

Doelgroep

 • Onderwijsprofessionals zoals leerkrachten, intern begeleiders, leerlingbegeleiders en remedial teachers uit (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs (werkend met leerlingen in een ontwikkelingsleeftijd van 2-10 jaar)
 • Andere professionals zoals begeleiders van peuterspeelzalen, instellingen voor cliënten met een (verstandelijke) beperking
 • Mensen die affiniteit hebben met de doelgroep en rekenonderwijs 

Praktische informatie 

Mogelijkheden volgorde van datum

De letters A, B en C komen overeen met de moduledata van de voordeelpakketten 1-5. Het is mogelijk om je eigen (opengestelde) datum te kiezen. 

 • A. Numicon 5: 2 februari 2022 (inschrijven mogelijk)
 • B. Numicon 3: 2 februari 2022 (inschrijven mogelijk)
 • C. Numicon 1: 9 februari 2022 (inschrijven mogelijk)
 • B. Numicon 4: 23 februari 2022 (inschrijven mogelijk)
 • C. Numicon 2: 9 maart 2022 (inschrijven mogelijk)
 • B. Numicon 5: 16 maart 2022 (inschrijven mogelijk)
 • C. Numicon 3: 30 maart 2022 (inschrijven mogelijk)
 • C. Numicon 4: 18 mei 2022 (inschrijven mogelijk)
 • C. Numicon 5: 8 juni 2022 (inschrijven mogelijk vanaf 1 februari)

Tijdsduur

De trainingen zijn op woensdagmiddag van 13.30 u tot 16.00 uur.

Je kunt je aanmelden voor deze trainingen via het aanmeldformulier op deze pagina.

Inschrijfmogelijkheden

Aanmelden kan via de rechterzijde van deze pagina. 

Locatie

Antoon van Dijkschool
Berkveld 19
5709 AE  HELMOND

of 

Incompany (verzoek indienen via digitaal loket, kosten op aanvraag)

Materiaal 

Cursusmap met informatie en de Handleiding Numicon Brede Basis

Kosten

€ 137,50 per training (incl. cursusmap, bewijs van deelname, koffie of thee, exclusief handleiding)

Wanneer de trainingen Numicon 2 en 3 worden gevolgd is een handleiding Numicon Brede Basis noodzakelijk.
De kosten bij een losse training Numicon 2 zijn €237,50 (incl. handleiding Numicon Brede Basis)
De kosten voor de module Numicon 2 en 3 samen zijn € 375,00 (incl. handleiding Numicon Brede Basis)

Als je alle trainingen van 1-5 wilt gaan doen verwijzen we je naar het voordeelpakket.  

Numiconmaterialen 

Bestel uw Numiconmaterialen via onze webshop. Bent u al in het bezit van een Handleiding Brede Basis Numicon? Dan kunt u de bijbehorende digitale werkbladen downloaden door in te loggen met uw account bij de webshop.

Naast dit pakket is het mogelijk om afzonderlijk de modules Numicon Brede Basis <-> KIJK! en Numicon voor SBO- en ZML-onderwijs te volgen (aanmelden of Incompany).

Op al onze diensten zijn de  Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.