<< Wij bieden extra ondersteuning door arrangementen op maat >>
Elly Fuchs, externe dienstverlening

Numicon voor peuters en kleuters

Numicon is een methode die kinderen spelenderwijs meeneemt van het ordenen naar het leren rekenen. Het materiaal van Numicon maakt getallen concreet omdat kinderen getallen letterlijk kunnen zien en voelen. Kinderen met rekenproblemen krijgen inzicht in hun eigen handelen, het getal symbool wordt gekoppeld aan een patroon. Kinderen zien werkelijk wat ze doen. 

De rekenmethode Numicon leent zich, naast rekenactiviteiten vanaf groep 3, ook voor de ondersteuning van het rekenonderwijs van de jongste kinderen in primaire onderwijs en bij peuters.

Voor deze jonge doelgroep is het op verschillende manieren opdoen van rekenervaringen belangrijk. De betekenisvolle rekenactiviteiten van Numicon ontwikkelen en stimuleren de ontluikende gecijferdheid. Het ‘doen’ en ‘beleven’, zorgt ervoor dat kinderen zich al op jonge leeftijd, onbewust, op rekenwiskundig gebied ontwikkelen.

Doel

Centraal in deze workshop staat de benaderingswijze van Numicon die de bewustwording van ontluikende gecijferdheid stimuleert. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs rekenvaardigheden die ze nodig hebben om rekenbewerkingen toe te passen.

Inhoud

Wij bieden 5 trainingen aan: Introductiebijeenkomst NumiconKennismaken met Numicon, Verder met Numicon, Numicon voor ZML-onderwijs en deze training Numicon voor peuters en kleuters.

De training Numicon voor peuters en kleuters ziet er als volgt uit:

  • Ontwikkeling van het leren rekenen bij het jonge kind met Numicon (Pedagogiek en didactiek)
  • Ontwikkeling van rekenvaardigheid met onder andere Numicon
  • Benaderingswijze Numicon (Rekentaal)
  • Intervisie

Doelgroep

Trainingen zijn bedoeld voor begeleiders van peuterspeelzalen, leerkrachten, intern begeleiders, leerlingbegeleiders, remedial teachers uit basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs

Tijdsduur

De trainingen zijn op woensdagmiddag van 13.30 u tot 16.30 uur. (3 uur)

Meer informatie en aanmelding

Klik hier voor meer informatie over de trainingen van Numicon. 

Je kunt je aanmelden voor een van deze trainingen via het aanmeldformulier op deze pagina. Als je je inschrijft voor deze training is het van belang dat je eerst de training Kennismaken met Numicon of de Introductiebijeenkomst gevolgd hebt.

Locatie

De trainingen worden gegeven op de Antoon van Dijkschool, Berkveld 19, 5709 AE, Helmond.

Materiaal

Cursusmap met informatie.

Kosten

Deze cursus duurt 3 uur en kost € 105,- (incl. cursusmap, bewijs van deelname, koffie en thee).

De trainingen kunnen ook op locatie worden gegeven (kosten op aanvraag).

Op al onze diensten zijn de Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.