<< Onderwijs is samenwerken >>
Sia van Schie, Externe Dienstverlening

Opzet trainingen Numicon

De bouwstenen van het rekenonderwijs in vijf dagen

De opbouw van de training Numicon zit als volgt in elkaar:

Je kunt 5 modules van 2,5 uur volgen (in deel- of totaalpakket). De modules hebben een chronologische opbouw, gericht op de pedagogische benadering en didactische opbouw in de rekenontwikkeling, bedoeld ter versterking van leerkrachtvaardigheden in het rekenonderwijs. 

De effectieve benaderingswijze van Numicon is gericht op begripsvorming in het rekenwiskundig denken. Handelen met gestructureerd rekenmateriaal staat centraal.

‘Rekenen is niet tellen maar denken in patronen’

De rekenontwikkeling is een proces van jaren, elke bouwsteen is van belang. Het kunnen aanleren van rekenstrategieën valt of staat met vaardigheden in getalbegrip, hoeveelheidsbegrip en het kunnen redeneren over getallen en concepten.

Met de training van Numicon word je vaardig in het aanbieden van betekenisvol rekenonderwijs. Je bent in staat om leerlingen spelenderwijs, handelend rekenbegrippen eigen te laten maken. Hierdoor wordt het aanleren van rekenstrategieën, zoals de rijgstrategie en het komen tot vermenigvuldigen en delen een stuk gemakkelijker. Leerlingen kunnen immers laten zien en vertellen wat ze doen. Je krijgt als cursist inzicht in de rekenwiskundige ontwikkeling van het kind.

De modules worden (met name in pakketvorm) aangeboden in Helmond, Zwolle of incompany.

Kortom:

  • een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde rekenmethode
  • een multisensorische aanpak
  • effectief rekenonderwijs
  • leerlingen voelen zich competent

Inhoud van de modules

Numicon 1

De cursist heeft kennis van de benaderingswijze en het structurerend materiaal van Numicon.

Numicon 2

De cursist is in staat om de basis van de rekenontwikkeling in een rijk en uitdagend pedagogisch klimaat vorm te geven. Centraal staat het rekengesprek, de benaderingswijze van Numicon en de rekenwiskundige basisbegrippen.

Door de praktische inhoud word je meegenomen in het creëren van een leeromgeving die gericht is op het ontwikkelen van de rekenvoorwaarden.

Numicon 3

De cursist kent de rekenwiskundige basisbegrippen en is in staat om de basisbegrippen te koppelen aan de leerlijnen. Centraal staat de telontwikkeling, het verbeelden van getallen en non-computational thinking.

Door de praktische inhoud word je meegenomen in het creëren van een leeromgeving die gericht is op redeneren en logisch denken.

Numicon 4

De cursist is in staat om de benaderingswijze toe te passen met behulp van het gestructureerde materiaal van Numicon. Daarmee kan de cursist aansluiten bij de methode van de eigen school.

De inhoud van deze bijeenkomst is vooral praktisch en gericht op de rekenvaardigheden die de leerling nodig heeft om de rijgstrategie succesvol te kunnen inzetten.

Numicon 5

De cursist kent de bouwstenen om te komen tot vermenigvuldigen en delen. De cursist is in staat om de benaderingswijze toe te passen met behulp van het gestructureerde materiaal van Numicon. Hiermee ondersteunt de cursist de leerling bij deze cruciale ontwikkelingsfasen. Zo kan men aansluiten op de methode van de eigen school.

De inhoud van deze bijeenkomst is vooral praktisch en gericht op de rekenvaardigheden die de leerling nodig heeft om te kunnen vermenigvuldigen en delen.

Doelgroep

  • Onderwijsprofessionals zoals leerkrachten, intern begeleiders, leerlingbegeleiders en remedial teachers uit (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs (werkend met leerlingen in een ontwikkelingsleeftijd van 2-10 jaar)
  • Andere professionals zoals begeleiders van peuterspeelzalen, instellingen voor cliënten met een (verstandelijke) beperking
  • Mensen die affiniteit hebben met de doelgroep en rekenonderwijs

Downloads folders

Numiconmaterialen bestellen

Bestel uw Numiconmaterialen via onze webshop. Bent u al in het bezit van een Handleiding Brede Basis Numicon? Dan kunt u de bijbehorende digitale werkbladen downloaden door in te loggen met uw account bij de webshop.

Naast dit pakket is het mogelijk om afzonderlijk de modules Numicon Brede Basis <-> KIJK! en Numicon voor SBO- en ZML-onderwijs te volgen (aanmelden of Incompany).

Op al onze diensten zijn de  Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.