<< Niet denken in beperkingen maar denken in mogelijkheden. Dat is wat ons drijft >>
Peter Verberne, externe dienstverlening

Verder met Numicon

Numicon is een methode die kinderen spelenderwijs meeneemt van het ordenen naar het leren rekenen. Het materiaal van Numicon maakt getallen concreet omdat kinderen getallen letterlijk kunnen zien en voelen. Kinderen met rekenproblemen krijgen inzicht in hun eigen handelen, het getal symbool wordt gekoppeld aan een patroon. Kinderen zien werkelijk wat ze doen. Het materiaal is bedoeld voor kinderen uit het regulier en speciaal onderwijs vanaf een ontwikkelingsleeftijd van 3 jaar. 

Doel

Met de trainingen ben je in staat om de leerstof in de klas meer rekenrijk te maken. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs rekenvaardigheden die ze nodig hebben om rekenbewerkingen toe te passen.

Inhoud

Wij bieden 3 trainingen aan: Kennismaken met Numicondeze training Verder met Numicon en de training Numicon voor peuters en kleuters.

Verder met Numicon ziet er als volgt uit:

  • Inzetten van het assessment voor kinderen met rekenproblemen
  • Nederlandse rekenmethoden met hun rekenstrategieën
  • Rekenstrategieën aanleren met behulp van het materiaal van Numicon. Delen van ervaringen

Bij deelname aan de training Verder met Numicon is het wenselijk om de eerste training gevolgd te hebben.

Doelgroep

Trainingen zijn bedoeld voor leerkrachten, intern begeleiders, leerlingbegeleiders, remedial teachers uit basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Voor begeleiders van peuterspeelzalen raden we de training Kennismaken met Numicon aan.

Tijdsduur

De trainingen zijn op woensdagmiddag van 13.30 u tot 16.30 uur.

Meer informatie en aanmelding

Klik hier voor meer informatie over de trainingen van Numicon. 

Je kunt je aanmelden voor een van deze trainingen via het aanmeldformulier op deze pagina.

Locatie

De workshops worden gegeven op de Antoon van Dijkschool, Berkveld 19, 5709 AE  HELMOND.

Materiaal

Cursusmap met informatie.

Kosten

€ 105,- (incl. cursusmap, bewijs van deelname, koffie en thee).

De workshops kunnen ook op locatie worden gegeven (kosten op aanvraag).

Op al onze diensten zijn de Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.