<< Samen maken we onderwijs passend voor iedereen >>
Theo Franx, externe dienstverlening

Verder met Numicon Zwolle

Numicon is een methode die kinderen spelenderwijs meeneemt van het ordenen naar het leren rekenen. Het materiaal van Numicon maakt getallen concreet omdat kinderen getallen letterlijk kunnen zien en voelen. Kinderen met rekenproblemen krijgen inzicht in hun eigen handelen, het getal symbool wordt gekoppeld aan een patroon. Kinderen zien werkelijk wat ze doen. Het materiaal is bedoeld voor kinderen uit het regulier en speciaal onderwijs vanaf een ontwikkelingsleeftijd van 3 jaar. 

Doel

Met de trainingen ben je in staat om de leerstof in de klas meer rekenrijk te maken. Kinderen ontwikkelen spelenderwijs rekenvaardigheden die ze nodig hebben om rekenbewerkingen toe te passen.

Inhoud

Wij bieden 6 trainingen aan: Introductiebijeenkomst Numicon, Kennismaken met Numicon, Numicon Brede Basis, Numicon Brede Basis <-> KIJK! Numicon voor SBO- en ZML-onderwijs en deze training Verder met Numicon.

Verder met Numicon Zwolle ziet er als volgt uit:

  • De effectiviteit van het handelingsmodel (ERDW) in combinatie met de benaderingswijze van Numicon

  • Oefeningen in kleinere stapjes met het materiaal van Numicon om te komen tot optellen en aftrekken

  • Numicon inzetten bij het aanleren van rekenstrategieën bij bewerkingen door het tiental heen

  • Intervisie

Doelgroep

Trainingen zijn bedoeld voor leerkrachten van het basisonderwijs, intern begeleiders, leerlingbegeleiders, remedial teachers uit basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs. Voor begeleiders van peuterspeelzalen raden we de training Kennismaken met Numicon aan.

Tijdsduur

De trainingen zijn op woensdagmiddag van 13.30 u tot 17.30 uur.

Meer informatie en aanmelding

Klik hier voor meer informatie over de trainingen van Numicon. 

Je kunt je aanmelden voor een van deze trainingen via het aanmeldformulier op deze pagina.

Locatie

De trainingen worden gegeven in Zwolle. De locatie volgt nog.

Materiaal

Informatiemap en er is volop gestructureerd materiaal aanwezig. 

Kosten

€ 145,- (incl. informatiemap, bewijs van deelname, koffie en thee).

De trainingen kunnen ook op locatie worden gegeven (kosten op aanvraag).

Op al onze diensten zijn de Algemene leveringsvoorwaarden en de Klachtenregeling SSOE van toepassing.