<< Onderwijs is samenwerken >>
Sia van Schie, Externe Dienstverlening

Integraal arrangeren

  • Borgen en (door)ontwikkelen van onderwijszorgarrangementen voor complexe doelgroepen
  • Ontwikkelen van (tijdelijke) voorzieningen voor specifieke doelgroepen (integratieklas, ondersteuningsgroep e.d.)
  • Samenwerking in signaleren gedurende de schoolloopbaan

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons via 088- 214 01 00 of mail naar: info@externedienstverlening.nl