<< Onderwijs is samenwerken >>
Sia van Schie, Externe Dienstverlening

Maatwerktrajecten

Wij bieden praktische ondersteuning en concrete hulp bij specifieke vraagstukken. Daarnaast ondersteunen wij u zowel inhoudelijk als procesmatige bij vraagstukken rond leerlingenzorg. 

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons via 088- 214 01 00 of mail naar: info@externedienstverlening.nl