<< Wij bieden extra ondersteuning door arrangementen op maat >>
Elly Fuchs, externe dienstverlening

Wat houdt onze ondersteuning in?

Wij bieden advies en ondersteuning aan intern begeleiders, zorgcoördinatoren en directies. Dit doen wij onder andere op de volgende gebieden:

 • Passend arrangeren (Zowel binnen de basisondersteuning als de extra ondersteuning en binnen de school op systeemniveau) 
 • Het ontwikkelen van een actueel schoolondersteuningsprofiel (SOP)
 • Bij vragen zoals:
  • Wat komt er de komende periode op ons af?
  • Welke nieuwe mogelijkheden ontstaan er in het speelveld van passend onderwijs?
  • Welke waardevolle elementen zijn er al en moeten worden behouden?
  • Wie zijn medespelers?
  • Hoe kan de samenwerking het beste georganiseerd worden?
  • Wat pakt u in uw eigen organisatie op en welke zaken kunt u het beste bovenschools of op samenwerkingsverband gaan afspreken?

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons via 088- 214 01 00 of mail naar: info@externedienstverlening.nl