<< Samen werken aan ontwikkeling, vaardigheden en perspectief >>
Dana van den Dungen, autisme steunpunt

Wat houdt onze ondersteuning in?

Wij bieden advies en ondersteuning aan intern begeleiders, zorgcoördinatoren en directies. Dit doen wij onder andere op de volgende gebieden:

 • Passend arrangeren (Zowel binnen de basisondersteuning als de extra ondersteuning en binnen de school op systeemniveau) 
 • Het ontwikkelen van een actueel schoolondersteuningsprofiel (SOP)
 • Bij vragen zoals:
  • Wat komt er de komende periode op ons af?
  • Welke nieuwe mogelijkheden ontstaan er in het speelveld van passend onderwijs?
  • Welke waardevolle elementen zijn er al en moeten worden behouden?
  • Wie zijn medespelers?
  • Hoe kan de samenwerking het beste georganiseerd worden?
  • Wat pakt u in uw eigen organisatie op en welke zaken kunt u het beste bovenschools of op samenwerkingsverband gaan afspreken?

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Bel ons via 088- 214 01 00 of mail naar: info@externedienstverlening.nl