Ouders 

Vanuit ons expertisecentrum bieden we specifiek ondersteuning op aanvraag van scholen, schoolbesturen en samenwerkingsverbanden. Scholen vragen ouders toestemming voor onze inzet en voor inzage dossier. Wij betrekken in onze consultaties en trajecten met leerlingen altijd ouders als vertegenwoordiger en kenner van hun kind. We hechten belang aan de driehoek: ouders, school en leerling. 

Als je denkt dat onze begeleiding waardevol kan zijn voor jouw kind in het onderwijs, kun je dat aangeven bij de intern begeleider of ondersteuningscoördinator van de school van jouw kind. Zij kunnen vervolgens rechtstreeks met ons in contact treden. 

Heb je vragen over onderwijs aan je kind met met een extra onderwijsbehoefte, kun je ons bellen of mailen

Heb je andere vragen over je kind en/of speciaal onderwijs en kun je die hier niet vinden?
Dan verwijzen we je graag naar de wegwijzer die onze stichting SSOE heeft ontwikkeld. 

Wegwijzer SSOE

Daarnaast heeft ieder samenwerkingsverband een oudersteunpunt. Hier kun je ook terecht als je vragen hebt over (speciaal) onderwijs. Voor een overzicht van de samenwerkingsverbanden in de regio verwijzen we naar de Wegwijzer