Jaarkalender

Workshops, lezingen en andere belangrijke data waar je je rechtstreeks voor aan kunt melden. 

Leermodule 2: het aanbod voor leerlingen plannen en koppelen aan de leerdoelen uit de leerlijn. Deze module is altijd in combinatie met leermodule 3, Brede basis het jonge kind. Je dient je voor beide data apart in te schrijven. 

Leermodule 3: de telontwikkeling, het verbeelden van getallen en non-computational thinking staan centraal. Altijd in combinatie met leermodule 2, Brede basis het jonge kind. Je dient je voor beide data apart in te schrijven. 

Leermodule 4: de leerling kan de rijgstrategie succesvol inzetten.

Module 5: richt zich op essentiële rekenvaardigheden voor vermenigvuldigen & delen en in voorbereiding op breuken.

Je krijgt handvaten aangereikt over hoe je ‘Numicon Remediërend Rekenen’ op diverse manieren kunt inzetten om kinderen te helpen in hun rekenontwikkeling.

Leermodule 6: Breuken begrijpen en de vaardigheden die de leerlingen moeten beheersen in voorbereiding op het rekenen met procenten en decimale getallen.