Trainingen op Numiconlocatie

Wij verzorgen trainingen die scholen en leerkrachten in staat stellen om de leerstof in de klas rekenrijk te maken met Numicon. De training kan zowel gegeven worden op je eigen school als op een Numicon leslocatie en bevat 7 leermodules.

De bouwstenen van het rekenonderwijs in 7 leermodules

Je kunt 7 modules van 2,5 uur volgen. De modules geven de leerkracht inzicht in de opbouw van de verschillende leerlijnen. De leerkracht ontdekt daarbij wat een leerling moet kennen en kunnen om succesvol te rekenen. De Numicon benaderingswijze vormt hierbij de leidraad, deze is gericht op begripsvorming in het rekenwiskundig denken. Handelen met gestructureerd rekenmateriaal staat centraal.

‘Rekenen is niet tellen maar denken in patronen’

De rekenontwikkeling is een proces van jaren, elke bouwsteen is van belang. Het kunnen eigen maken van rekenstrategieën valt of staat met vaardigheden in getalbegrip, hoeveelheidsbegrip en het kunnen redeneren over getallen en concepten.

Met de training van Numicon word je vaardig in het aanbieden van betekenisvol rekenonderwijs. Je bent in staat om leerlingen spelenderwijs en handelend rekenbegrippen eigen te laten maken. Hierdoor wordt het beheersen van rekenstrategieën, zoals de rijgstrategie en het komen tot vermenigvuldigen en delen, een stuk gemakkelijker. Leerlingen kunnen immers laten zien en vertellen wat ze doen. Je krijgt als cursist inzicht in de rekenwiskundige ontwikkeling van het kind.

Kortom:

  • Een op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde rekenmethode
  • Een multisensorische aanpak
  • Effectief rekenonderwijs
  • Leerlingen voelen zich competent

 

Omschrijving leermodules

Training onderbouw

Deze training is geschikt voor onderwijsprofessionals die werken met jonge kinderen of met kinderen met een jonge ontwikkelingsleeftijd. 

Training midden- en bovenbouw

Deze training is geschikt voor onderwijsprofessionals die werken met kinderen vanaf groep 3.

"Ik ben blij dat ik de hele training doorlopen heb, nu heb ik de gehele leerlijn in beeld"

Bestel jouw Numiconmaterialen via onze webshop. Ben je al in het bezit van een Handleiding Brede Basis Numicon? Dan kun je de bijbehorende digitale werkbladen downloaden door in te loggen met jouw account bij de webshop.

Webshop