Leren

We bieden ondersteuning op onderstaande specifieke gebieden.

Heb je direct hulp nodig?

Contact

We brengen het functioneren van executieve functies in kaart, versterken deze bij leerlingen en integreren ze in het klassikale aanbod.

We bieden aanpak voor thuiszitters, zorgarrangementen en leerlingen die dreigen uit te vallen.
Motivatie: We leren leerlingen om een growth mindset te hanteren, begrip te krijgen van de factoren die motivatie beïnvloeden en helpen bij het vergroten van motivatie.

We geven trainingen en intervisie rondom de inzet van de materialen en benaderingswijze van Numicon.

We implementeren effectieve methoden voor technisch leren lezen, waardoor leerlingen de nodige vaardigheden ontwikkelen. Daarnaast verstrekken we advies aan onderwijsprofessionals om dit proces te optimaliseren.

We ondersteunen bij het maken van keuzes in het al dan niet inzetten van een eigen leerlijn voor een of meerdere ontwikkelgebieden met als doel passend onderwijs te bieden voor de leerling.

We geven advies aan onderwijsprofessionals met betrekking tot het aanbod voor NT2.

We ondersteunen en adviseren bij het toepassen van diverse manieren die de leerling in staat stelt zijn taak en werkhouding te verbeteren en zich beter en zich langer te richten op een taak.

We brengen de leerling in beeld en voorzien de leerkracht van advies met betrekking tot het onderwijsaanbod.

Mogelijk interessant voor jou

Hoe lees ik de uitslag van een intelligentieonderzoek

In deze training geven we uitleg over de inhoud ván en conclusies die je kunt trekken uit psychologisch onderzoek. We zoomen in op  handelingsgerichte adviezen en hulpverleningsvoorstellen die daaruit volgen en waarmee je verder aan de slag kunt. 

Presentatie LVB

Wat te doen als het leren moeilijk gaat en het basisprogramma niet bij je leerling past? In deze presentatie laten we je zien hoe je de leerlijnen kunt aanpassen en welke mogelijkheden er zijn om dit binnen je groep te organiseren. 

"De samenwerking met de medewerker van SSOE is op basis van gelijkwaardigheid". 89% volgens kwaliteitsmeting december 2023.