Team

Onderwijs voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte moet niet alleen kansrijk zijn, maar ook blijven. Om dat te bereiken hebben we een team van 30 enthousiaste en bevlogen extern begeleiders, ook wel bekend als Extern Begeleiders Onderwijs (EBO'ers). Ons team heeft brede ervaring binnen regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs. 

Wij zijn opgeleid op MBO, HBO(+), en/of universitair niveau, variërend van onderwijsassistent, PABO, ergotherapie, vakleerkracht, creatieve therapie, autismespecialist, dyslexie, gedragsspecialist, Remedial Teaching, specialist Jonge Kind tot orthopedagogiek. 

Bovendien blijven we voortdurend onze kennis vergroten door deelname aan cursussen en trainingen op het gebied van leren en gedrag, waaronder Brain Blocks, oplossingsgericht werken, co-teaching, rots & water en beeldbegeleiding (video-interactie).