Over ons

Wij adviseren, coachen en begeleiden o.a. leerkrachten, onderwijsteams en intern begeleiders. Onze expertise richt zich specifiek op kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte, waarbij we aandacht besteden aan gedrag, motoriek, leren en diagnostiek. Vanuit ons expertisecentrum bieden we deze ondersteuning in een straal van 40-45 kilometer rondom Eindhoven. Wij zijn er voor alle scholen in het regulier en speciaal onderwijs, het MBO, HBO, en het WO, evenals de voorschoolse kinderopvang. Daarnaast bieden we Numicontrainingen door heel Nederland en België. 

Met wie werken wij samen? 

In ons dagelijks werk hebben we in diverse samenstellingen contact met tal van andere partijen als zorgpartners, gemeenten, samenwerkingsverbanden, leerplicht, jeugdzorg en scholen. Binnen deze scholen zijn leerlingen, ouders, leerkrachten, intern begeleiders, orthopedagogen, zorgcoördinatoren en directie onze directe samenwerkingspartners.

Hoe gaan wij te werk?

We luisteren goed naar de hulpvraag van de school, verdiepen ons breed in de leerling om tot een zo compleet mogelijk beeld te komen. In nauwe samenwerking met scholen en andere betrokken organisaties werken we toe naar een stevig netwerk rondom de leerling. Ons doel is om de belangen van de leerling te dienen en de betrokkenen te ondersteunen, in de - soms complexe - situaties. Samen verkennen we deze omstandigheden en dragen zo bij aan het vormgeven van nieuwe perspectieven voor zowel de leerlingen als de professionals. Net zoals elk kind uniek is, is onze aanpak dat ook. Geen standaardbenadering, samen bekijken wat er nodig is. 

"De juiste begeleiding en ondersteuning voor ieder kind, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen. Samen maken wij onderwijs inclusiever"

Ons doel is altijd om onszelf zo overbodig mogelijk te maken en te zorgen dat je na onze ondersteuning zelf verder kunt in de begeleiding van jouw leerling(en). Op deze manier bieden we optimale ontwikkelkansen voor zowel leerlingen als onderwijsprofessionals.