Training op je eigen school

Wij verzorgen trainingen die scholen en leerkrachten in staat stellen om de leerstof in de klas rekenrijk te maken met Numicon. De training kan zowel gegeven worden op je eigen school als op een Numicon leslocatie en bevat 7 leermodules.

De bouwstenen van het rekenonderwijs in 7 leermodules

Je kunt 7 modules van 2,5 uur volgen. De modules geven de leerkracht inzicht in de opbouw van de verschillende leerlijnen. De leerkracht ontdekt daarbij wat een leerling moet kennen en kunnen om succesvol te rekenen. De Numicon benaderingswijze vormt hierbij de leidraad, deze is gericht op begripsvorming in het rekenwiskundig denken. Handelen met gestructureerd rekenmateriaal staat centraal.

Omschrijving leermodules

‘Rekenen is niet tellen maar denken in patronen’

De rekenontwikkeling is een proces van jaren, elke bouwsteen is van belang. Het kunnen eigen maken van rekenstrategieën valt of staat met vaardigheden in getalbegrip, hoeveelheidsbegrip en het kunnen redeneren over getallen en concepten.

Met de training van Numicon word je vaardig in het aanbieden van betekenisvol rekenonderwijs. Je bent in staat om leerlingen spelenderwijs en handelend rekenbegrippen eigen te laten maken. Hierdoor wordt het beheersen van rekenstrategieën, zoals de rijgstrategie en het komen tot vermenigvuldigen en delen, een stuk gemakkelijker. Leerlingen kunnen immers laten zien en vertellen wat ze doen. Je krijgt als cursist inzicht in de rekenwiskundige ontwikkeling van het kind.

Kortom:

 • Geen reistijd
 • Data en tijd in overleg
 • Team tegelijk geschoold
 • Interactie met eigen collega's

Training op maat aanvragen

Leermodule ‘kennismaken met Numicon’
Je maakt kennis met de Numicon rekenmethode en je ontdekt de materialen. 

Resultaat

 • Je begrijpt de benaderingswijze en het structurerend materiaal van Numicon.

Leermodule ‘Brede Basis, het jonge kind en Numicon deel 1 en 2’
We gaan aan de slag met de handleiding ‘Brede Basis’ met als doel dat de onderwijsprofessional het aanbod voor zijn leerlingen kan plannen en koppelen aan de leerdoelen uit de leerlijn. De handleiding biedt een rijk aanbod aan passende activiteiten bij de leerdoelen uit de leerlijn. Centraal staat het rekengesprek, de benaderingswijze van Numicon, de rekenwiskundige basisbegrippen, de telontwikkeling en het verbeelden van getallen.

Resultaat

 • Je bent in staat om de basis van de rekenontwikkeling in een rijk en uitdagend pedagogisch klimaat vorm te geven. 
 • Je kent de rekenwiskundige basisbegrippen en bent in staat om de basisbegrippen te koppelen aan de leerlijnen.

Leermodule ‘Optellen en aftrekken tot 100 met Numicon
De inhoud van deze bijeenkomst is vooral praktisch en gericht op de rekenvaardigheden die de leerling nodig heeft om de rijgstrategie succesvol te kunnen inzetten.

Resultaat

 • Je bent in staat om de benaderingswijze toe te passen met behulp van het gestructureerde materiaal van Numicon.
 • Je sluit hiermee aan bij de methode van je eigen school.
 • Je bent in staat de handelingsniveaus van het handelingsmodel te visualiseren met de gestructureerde materialen van Numicon.

Leermodule ‘Vermenigvuldigen en delen met Numicon’
De inhoud van deze bijeenkomst is vooral praktisch en gericht op de rekenvaardigheden die de leerling nodig heeft om te kunnen vermenigvuldigen en delen. Het biedt tevens de belangrijkste vaardigheden die de leerlingen moeten beheersen in voorbereiding op het rekenen met breuken.

Resultaat

 • Je kent de bouwstenen om te komen tot vermenigvuldigen en delen. 
 • Je bent in staat om de benaderingswijze toe te passen met behulp van het gestructureerde materiaal van Numicon.
 • Je sluit hiermee aan bij de methode van je eigen school.

Leermodule ‘Breuken met Numicon’
De inhoud van deze bijeenkomst is vooral praktisch en gericht op de rekenvaardigheden die de leerling nodig heeft om breuken te begrijpen en om er succesvol mee te werken. Het biedt tevens de belangrijkste vaardigheden die de leerlingen moeten beheersen in voorbereiding op het rekenen met procenten en decimale getallen.

Resultaat

 • Je kent de bouwstenen om te komen tot het werken met breuken. 
 • Je bent in staat om de benaderingswijze toe te passen met behulp van het gestructureerde materiaal van Numicon.
 • Je sluit hiermee aan bij de methode van je eigen school.

Leermodule ‘Remediërend Rekenen met Numicon’
De leermodule ‘Remediërend Rekenen met Numicon’ richt zich op het direct kunnen inzetten van de handleiding ‘Numicon Remediërend Rekenen’. De inhoud van deze bijeenkomst is vooral praktisch gericht op de mogelijke interventies en het leren werken met observatielijsten.

Resultaat

 • Je bent in staat de handleiding ‘Numicon Remediërend Rekenen’ met observatielijsten effectief te gebruiken voor kinderen in zowel het regulier als het speciaal onderwijs.
 • Je kunt diagnostische mogelijkheden benutten die de handleiding ‘Numicon Remediërend Rekenen’ biedt.
 • Je kunt de methode naast je eigen rekenmethode toepassen.
 • Je hebt de vaardigheid om de methode te gebruiken in het Speciaal (basis)onderwijs.
 • Je bent in staat een eigen leerlijn voor rekenen te ontwikkelen met behulp van deze methode.

Extra informatie 

 • Leermodule ‘Kennismaken met Numicon’ is los te volgen of wordt in combinatie met één van de andere leermodules gegeven. 
 • Leermodules ‘Brede Basis, het jonge kind en Numicon deel 1 en 2’ zijn exclusief handleiding. Kosten handleiding € 125,- per stuk.
 • Om leermodules, anders dan ‘Kennismaken met Numicon’, te volgen is basiskennis van Numicon vereist.
  (om leermodule ‘Remediërend Rekenen’ te volgen is basiskennis van Numicon vereist.)
 • Je ontvangt een cursusmap (bij het volgen van 3 of meer trainingen) en een bewijs van deelname. 
 • Je ontvangt na elke leermodule een bewijs van deelname. 
 • De factuur volgt na inschrijving.
 • Op al onze diensten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.

 

Training op maat aanvragen