Webinar 3 - Numicon en KIJK!

Inhoud

Rekenen met Numicon en de methode KIJK! kunnen gecombineerd worden. Via KIJK! observeer en registreer je. En met Numicon handel je op rekengebied. Maar wat kan je er verder mee? Wij hebben de leerdoelen van Numicon en KIJK! met elkaar gekoppeld. Enorm handig! Deze training is een aanvulling op de Brede Basis.

De aspecten van beginnende gecijferdheid en logisch denken vanuit KIJK! zijn gekoppeld aan het aanbod van Numicon met daarbij behorende activiteiten. Daarnaast zijn de leerdoelen vanuit Numicon (met de activiteiten) gekoppeld aan de leeftijden en aspecten van de ontwikkelingsfasen vanuit KIJK! Hierdoor kan je gerichte interventies toepassen bij leerlingen in de onderbouw.
Dit alles is in drie handige boekjes gebonden. Deze worden vooraf toegestuurd. 

Doelgroep

Onderwijsprofessionals zoals leerkrachten, intern begeleiders, leerlingbegeleiders en remedial teachers uit (speciaal) basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs.

Zodra er een nieuwe datum gepland is, volgt deze hier.

Onderwijsprofessionals

16:00 u tot 17.30 uur

125.- p.p.

Online

Deelnemen aan deze module? Selecteer een datum

Inschrijven

Resultaat

  • Je bent in staat de ontwikkeldoelen vanuit observatie instrument ‘KIJK!’ aan te bieden met behulp van de Brede Basis.
  • Je kunt de inhoud uit de handleiding Brede Basis koppelen aan de relevante doelen vanuit de opbrengsten uit observatie instrument ‘KIJK!’. En vice versa.

Extra informatie 

  • Dit webinar is los te volgen of in combinatie met Remediërend Rekenen.
  • Je ontvangt een bewijs van deelname.
  • Je ontvangt drie boekjes voorafgaande aan het webinar.
  • De factuur volgt na inschrijving.
  • Op al onze diensten zijn onze leveringsvoorwaarden van toepassing.